Kategórie
Humanizmus

Nezmernosť geologického času

…alebo ďalšia pomôcka, ako si ho lepšie predstaviť.

Predstavme si, že celá doba existencie našej planéty (asi 4,56 miliardy rokov) sa scvrkne do doby jediného kalendárneho roku (pre lepšiu predstavu zaokrúhlime rok na rovných 365 dní, teda 8 760 hodín, 525 600 minút alebo 31 536 000 sekúnd). Vznik Zeme počítame k polnoci 1. januára, súčasnosť potom k polnoci 31. decembra. Kedy v takom „geochronologickom“ roku nastanú zásadné udalosti vo vývoji našej planéty a života na nej? Väčšina údajov je len približná, s možnou chybou v rade desatín percenta (maximálne niekoľko málo percent).

Zaujímavé je pozorovať, ako všetky „moderné“ udalosti vo vývoji života – všetko približne od vzniku stavovcov pred pol miliardou rokov – zaberá až posledná zhruba osmina nášho roku, teda obdobie od druhej polovice novembra. Druhohorné dinosaury sa objavujú až 12. decembra a vymierajú počas vianočných sviatkov! Prvá človeku podobná bytosť prichádza až okolo silvestrovského poludnia. A kedy začína skutočný dejepis? 42 sekúnd pred polnocou posledného dňa v roku…

Každá sekunda v tomto „kalendári“ predstavuje takmer 145 rokov, hodina viac než pol milióna rokov a jeden deň sa rovný približne 12,5 milióna rokov. A naopak: Skutočný milión rokov tu netrvá dlhšie než dve hodiny. Celý priemerne dlhý ľudský život by v tejto schéme trval len asi päť desatín sekundy!

Geologická časová špirála
Geologická časová špirála.

Špirála času, zahrňujúca 4,56 miliardy rokov od vzniku našej planéty. Nenechajme sa pomýliť; všetko podstatné vo vývoji organického života, čo by sme mohli pozorovať vlastnými očami, sa odohráva až v poslednej osmine doby jej existencie. Napríklad dinosaury sa v pomyselnom „geochronologickom roku“ objavujú až krátko pred vianočnými sviatkami. Zdroj: United States Geological Survey, Wikimedia Commons.

Vznik Zeme (pred 4,56 miliardy rokov) …1. januára 0:00:00 h

Vznik Mesiaca (pred 4,53 miliardy rokov?) …3. januára

Najstaršie pozemské minerály (pred 4,404 miliardy rokov) …14. januára

Utuhnutie zemského povrchu (pred 4,28 miliardy rokov?) …24. januára

Vznik života (pred 3,85 miliardy rokov?) …26. februára

Najstaršie eukaryonty (pred 2,7 miliardy rokov?) …29. mája

Prvé mnohobunkové (pred 2,1 miliardy rokov?) …17. júla

Vendská fauna (prvé živočíchy, asi pred 635 miliónmi rokov) …10. novembra

Kambrická explózia, počiatok fanerozoika (pred 541 miliónmi rokov) …17. novembra

Osídlenie súše, prvé cievnaté rastliny (pred 470 miliónmi rokov?) …23. novembra

Prvé suchozemské stavovce (pred 370 miliónmi rokov) …2. decembra

Vznik plazov, čierne uhlie (pred 315 miliónmi rokov) …6. decembra

Katastrofa P-T (pred 252,2 milióna rokov) …11. decembra

Vznik dinosaurov (pred 235 miliónmi rokov) …12. decembra

Najstaršie cicavce (pred 200 miliónmi rokov) …15. decembra

Prvé vtáky (pred 150 miliónmi rokov?) …19. decembra

Preukázateľné krytosemenné rastliny (pred 125 miliónmi rokov) …21. decembra

Katastrofa K-T (pred 66,04 milióna rokov) …26. decembra

Prelom paleogénu a neogénu (pred 23,03 milióna rokov) …29. decembra

Vznik homininov (Sahelanthropus) (pred 7 miliónmi rokov) …31. decembra 10.30 h

Prelom pliocénu/kvartéru (vznik rodu Homo) (pred 2,588 milióna rokov) …31. decembra 19.00 h

Vznik človeka rozumného (Homo sapiens) (pred 200 000 rokmi) …31. decembra 23:36:57

Vyhynutie neandertálcov (pred 28 000 rokmi) …31. decembra 23:56:47

Koniec poslednej doby ľadovej (pred 11 700 rokmi) …31. decembra 23:58:40

Vznik dynastických civilizácií (pred 6 000 rokmi) …31. decembra 23:59:18

Počiatok priemyselnej revolúcie (pred 250 rokmi) …31. decembra 23:59:58,2

Prvé presné datovanie veku planéty (pred 60 rokmi) …31. decembra 23:59:59,6

August 2014 …začnite s oslavami, je tu Nový rok!


Autor: Mgr. Vladimír Socha.

Zdroj: DinosaurusBlog, 18. 8. 2014.

Mgr. Vladimír Socha – popularizátor paleontológie a archeológie. Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové s magisterským titulom (odbory biológia a dejepis). V roku 2014 študoval externe doktorský študijný program na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity (Katedra filozofie a dejín prírodných vied). Jeho hlavným záujmom je veda o pravekom živote – paleontológia (predovšetkým tematika dinosaurov), ďalej takisto história (zvlášť obdobie praveku a staroveku), biológia, (vertebrálna zoológia) a čiastočne aj kryptozoológia, protopaleontológia a geomytológia. Prednáša takisto pre laickú verejnosť v rôznych vzdelávacích inštitúciách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *