Kategórie
Tlačové správy

Ministerstvo investícií prináša do regiónov novinku

Žiadatelia o eurofondy a dotácie nájdu všetky informácie a služby na jednom mieste.

MIRRI SR otvorilo v Nitre prvé zo siedmich Regionálnych centier.

Nitra – Podporu a poradenstvo pre nové eurofondy nájdu žiadatelia v regiónoch na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvára sieť siedmich Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá práce, životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie ako aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ktorí budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum otvorili 19. 9. 2022 v Nitre.

„Rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality života ľudí sú pre nás prioritou. Preto pre žiadateľov o eurofondy a dotácie prinášame úplne nový koncept služieb, aby sa podpora dostala čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú. Kým doteraz museli žiadatelia o podporu z eurofondov a dotácií obiehať niekoľko ministerstiev a úradov sídliacich v hlavnom meste, odteraz nájdu pomoc a všetky potrebné informácie pod jednou strechou v každom krajskom meste,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová pri otváraní prvého Regionálneho centra, ktoré sídli na Farskej ulici č. 7 v Nitre.

Postupne budú nové poradenské centrá otvorené aj v Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

„Oslovili sme aj ostatné ministerstvá, ktoré čerpajú eurofondy, aby sa do nášho projektu zapojili. V nitrianskom Regionálnom centre tak budú okrem odborníkov nášho ministerstva investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, ktorý ma na starosti Plán obnovy, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako aj Úradu pre verejné obstarávanie.“

Pomoc žiadateľom bude poskytovať 30 pracovníkov – za MIRRI SR bude v nitrianskom Regionálnom centre k dispozícii 10 zamestnancov.

„Žiadatelia o eurofondy a dotácie tak nájdu všetky služby a poradenstvo na jednom mieste. V každom krajskom meste bude prítomný tím profesionálov, ktorých úlohou bude prinášať aktuálne informácie o výzvach a dotačných schémach a každému záujemcovi o podporu poskytnú komplexný servis služieb. Regionálne centrá sú súčasťou najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme odštartovali pre nové programové obdobie 2021 – 2027,“ spresnila Remišová.

Potenciálny žiadateľ dostane v Regionálnom centre informácie o fondoch EÚ, o možnostiach získania finančných prostriedkov z grantov, o všetkých aktuálnych i pripravovaných výzvach v rámci Programu Slovensko, či iných zdrojov v rámci regionálneho rozvoja. Žiadatelia v Regionálnom centre tiež nájdu poradenstvo pre proces verejného obstarávania. Všetci aktéri v regiónoch, vrátane miest, obcí, univerzít, mimovládnych organizácií či podnikateľov sa tak môžu ľahšie orientovať v podmienkach, ako získať podporu pre svoje projekty.

„Robíme všetko preto, aby eurofondy boli bez zbytočnej byrokracie, a aby efektívne pomáhali zlepšovať kvalitu života ľudí v regiónoch. Verím, že Regionálne centrá výrazne zjednodušia využívanie nových eurofondov a pomôžu žiadateľom, aby mohli do regiónov priniesť kvalitné a užitočné projekty. Teším sa na profesionálnu spoluprácu s našimi partnermi z Regionálnych centier, so samosprávami a ďalšími kľúčovými aktérmi,“ dodala Remišová.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Nitrianskeho kraja:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do Nitrianskeho kraja 111 miliónov eur na 192 projektov, vďaka čomu sa napríklad opravilo viac ako 255 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo vyše 32 km cyklotrás, zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 56 materských a 53 základných škôl.

Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sa napríklad oživili destinácie cestovného ruchu pod hradom Gýmeš, posilnila cykloturistika a agroturistika v Zlatnej na Ostrove, zrekonštruovalo sa zdravotné stredisko v obciach Rybník a Krúšovce. Celkovo bolo v Nitrianskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 48 projektov v sume takmer 1,32 milióna eur. V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko bolo podporených 47 projektov za 45 miliónov eur. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska podporujú v rámci Nitrianskeho kraja v aktuálnom programovom období 2014 – 2021 celkovo 12 projektov za 3,1 milióna eur.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *