Kategórie
Tlačové správy

Vlastné obaly na jedlo

Majú reštaurácie povinnosť vám vyhovieť?

Zákazníci stravovacích zariadení si čím ďalej častejšie prinášajú vlastné škatuľky (obedáre) na odnos jedla. Reakcie podnikov na tento trend sa rôznia. Niektorí zásadne odmietajú prijatie vlastných škatúľ, či obalov, s poukázaním na hygienické požiadavky, iní vyhovejú zákazníkom bez najmenšieho zaváhania. Aké sú pravidlá a aké sa reálne ponúkajú možnosti pre odnos pokrmov? Majú reštaurácie povinnosť prijímať od zákazníkov ich z vonku prinesené škatuľky?

Hygienické požiadavky na stravovacie zariadenie skutočne príliš neumožňujú prijímať do prevádzky donesené vlastné nádoby, pri ktorých si prevádzkovatelia nemôžu byť istí ich vyhovujúcou hygienickou požiadavkou. Podniky majú podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva (o hygienických požiadavkách na stravovacie služby) povinnosť zaistiť ochranu zdravotnej neškodnosti pokrmu. Je síce možné, aby pri donesených obaloch podnik napr. zariadil ich umytie a dezinfekciu priestoru, kde sa nachádzali (najmä v kuchyni).

„Striktné dodržiavanie týchto požiadaviek by však mohlo byť pre podnik veľmi časovo a personálne náročné. Naopak podnik, ktorý by prijímal obaly zákazníkov bez riadneho dodržania hygienických pravidiel, by mohol spôsobiť zdravotné riziko pri vydávaných pokrmov, a okrem toho by riskoval i trest za priestupok,“ uvádza Eda Hekšová, riaditeľka dTestu.

Neexistuje však spôsob, ktorý by zamedzil plýtvaniu jednorázovými obalmi a zároveň by zaistil dodržiavanie hygienických požiadaviek? V ostatnom čase sa rozširuje trend vratných (zálohovaných) obalov. Pri nich systém funguje tak, že reštaurácia má zásobu vlastných, hygienicky vyhovujúcich obalov, ktoré používa k výdaju jedla. Od zákazníkov prijíma použité, predtým odnesené zálohované škatule, ktoré po umytí následne použije na ďalší výdaj pokrmov (napr. ďalší deň alebo týždeň). V tomto prípade je len nutné zaistiť, aby prijaté (skôr vydané) zálohované škatuľky boli v rámci stravovacej prevádzky oddelené od zvyšku stravovacej prevádzky a aby napr. osoba, ktorá ich prevezme, nebola ihneď potom (bez dezinfekcie) v kontakte s výdajom jedál. Napríklad tým, že súčasne prijme použité obaly a pripravuje nové pokrmy do čistých škatúľ.

„V každom prípade je umožnenie odnosu jedla v škatuľkách, či už v zálohovaných či vlastných, otázkou nastavenia stravovacej prevádzky podniku. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne toto neumožniť, zákazník to od neho nemôže vymáhať, pretože zákon podniku takú povinnosť neukladá,“ odpovedá na úvodnú otázku Eduarda Hekšová.

Nie je možné sa inšpirovať skúsenosťou zo zahraničia? Ukázalo sa, že niektorí zahraničný zákonodarcovia sú ochotní uložiť podnikom povinnosť baliť zákazníkom zvyšky pokrmov so sebou. V tomto prípade podnik nemá na výber – balením jedla so sebou všetkým bez rozdielu plní svoju zákonnú povinnosť. Niektorí však argumentujú, že znižovanie množstva vyhodeného nezjedeného jedla je z veľkej časti vykúpené nárastom odpadu spojeným s používaním jednorázových obalov k baleniu jedla. Zákonnú povinnosť baliť zvyšky jedla so sebou nájdeme okrem iného vo Francúzsku (od júla 2021) a v Španielsku (od začiatku roka 2023).


Autor: dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *