Kategórie
Tlačové správy

Veľký úspech antibyrokratickej revolúcie

Občanov sme odbremenili už od 500 000 výpisov, ktoré nemuseli predkladať na úradoch.

Občania aj podnikatelia cítia reálny prínos zákona proti byrokracii, ktorý presadila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Za osem mesiacov štát od nich nežiadal už 500 000 výpisov a potvrdení. Vďaka veľkej antibyrokratickej revolúcii, ktorú Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR odštartovalo v januári tohto roka, občania už nemusia na úradoch predkladať 13 typov potvrdení. Celkovo sa v rámci antibyrokratickej reformy zruší až 21 výpisov!

„Úlohou štátu je pomáhať občanom, vychádzať im v ústrety a poskytovať užitočné služby na profesionálnej úrovni. V tomto duchu sme pripravovali najväčšiu antibyrokratickú reformu v histórii Slovenska, ktorá sa stala realitou v januári tohto roka. Namiesto toho, aby si ľudia komplikovane zháňali a predkladali na úradoch výpisy osobne, vymieňajú si ich úrady medzi sebou elektronicky. V rámci tejto veľkej reformy postupne rušíme až 21 výpisov a potvrdení a už dnes nemusia občania predkladať na úradoch 13 z nich, vrátane kópií rodného či sobášneho listu. Vďaka tomu už ľudia takto nemuseli od začiatku roka predložiť viac ako 500 000 výpisov, čím sme im na poplatkoch, doprave a čase pomohli ušetriť 5 miliónov eur,“ zhrnula vicepremiérka Remišová doterajšie výsledky antibyrokratickej reformy.

Od 1. 1. 2022 bolo zrušené predkladanie týchto 13 potvrdení/ výpisov:

 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o pobyte
 5. potvrdenie o pridelení IČO
 6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 8. výpis z registra (zoznamu advokátov)
 9. výpis z centrálneho registra exekúcií
 10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 11. potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. doklady preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie
 13. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Celkovo bude na základe antibyrokratického zákona zrušených až 21 výpisov, čo bude pre občanov znamenať úsporu až 42 miliónov eur. Medzi ďalšími dokumentmi bude napr. výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, alebo potvrdenie o poberaní dôchodku z II. piliera.

Úrady od januára už od občanov nežiadali napríklad 118 000 potvrdení o pobyte, 133 000 kópií rodného listu, či 111 000 kópií sobášneho listu, ktoré predtým museli predkladať vždy pri prihlásení sa na trvalý pobyt, zmene priezviska alebo aj pri reštitučnej agende a pozemkových úpravách.

Súdy ďalej nemuseli žiadateľom vystaviť takmer 9 500 potvrdení o tom, že subjekt nie v konkurze, likvidácii alebo na neho nebol vyhlásený konkurz. Podnikatelia potvrdenie v minulosti potrebovali, ak chceli preukázať splnenie podmienok pri žiadostiach o dotácie alebo podporu z verejných zdrojov, alebo pri uplatňovaní pohľadávok štátu.

„Veľká antibyrokratická revolúcia nie je len o zrušení predkladania papierových výpisov, ale aj o proaktívnych službách štátu pre občanov. Štát nemá pasívne čakať na to, čo občan potrebuje vybaviť pri riešení svojich životných situácií a nemá ho nechať vytrápiť sa na úradoch, ale automaticky mu má vychádzať v ústrety pri riešení jeho situácie a čo najviac ho zbaviť zbytočnej byrokracie. Aj preto sme spustili ďalšiu prevratnú novinku – proaktívnu službu pri narodení dieťaťa. Po narodení dieťaťa už rodičia nemusia obehávať matriku a lekárov, aby získali rodný list, či príspevok pri narodení dieťaťa, ale štát celú administratívu vybaví za nich. Takto vyzerá informatizácia v službách občanov,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Ak sa občania stretnú s tým, že úrady od nich žiadajú jeden zo zrušených výpisov, môžu napísať podanie na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@mirri.gov.sk.


Autor: MIRRI SR.

5 odpovedí na “Veľký úspech antibyrokratickej revolúcie”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *