Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) k výpadku portálu Slovensko.sk

Došlo k hrubej a neprofesionálnej chybe spoločnosti SWAN.

Výpadok Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk 19. júla 2022 bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami.

K prerušeniu oboch telekomunikačných okruhov došlo po hrubej chybe na strane dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosti SWAN.

Dátové centrá boli pôvodne prepojené dvomi nezávislými telekomunikačnými linkami práve pre prípad, že by potenciálne došlo k prerušeniu jednej trasy. Vtedy by prepojenie zabezpečovala druhá linka.

Dodávateľ telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosť SWAN, preložil záložnú trasu do súbehu s primárnou trasou a ponechal obidve vedenia v súbehu. Považujeme to za hrubú a neprofesionálnu chybu a spoločnosť SWAN to spravila bez vedomia a súhlasu NASES.

Po zistení hrubého porušenia zo strany dodávateľa analyzujeme situáciu a budeme informovať o ďalšom postupe. Od dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry NASES požaduje prijatie konkrétnych opatrení, aby k podobným zlyhaniam nedochádzalo.

Práve z dôvodu, aby sme eliminovali riziko takýchto situácií, robíme postupne kroky, aby štát dostal svoju kritickú IT infraštruktúru do vlastných rúk a vyviazal sa z nevýhodných zmlúv, ktoré so súkromnými dodávateľmi uzatvorila bývalá vláda.


Autor: NASES.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *