Kategórie
O politike

Šaty človeka nerobia

Aj tak sa dívajte na ľudí, aké kabáty nosia.

Je také príslovie: Bližšia košeľa ako kabát.

Nie jeden politik mal raz na sebe oblečený kabát komunistu, neskôr kabát kresťana. Jedným z nich bol i Milan Čič, ktorý zomrel 9. novembra 2012. A možno bol celý čas kresťan, len mal na sebe preoblečenie komunistu. Pre vecnosť dodám, že členom komunistickej strany môžu byť i kresťania.

A keby náhodou pôsobil v politike počas 2. svetovej vojny, možno by bol v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane alebo čestným gardistom.

Ján Čarnogurský, ktorý kandiduje na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, a ktorý je zakladateľom Kresťanskodemokratického hnutia, sa v piatok 9. novembra 2012 pre denník SME o Milanovi Čičovi vyjadril:

„Ako typický Oravčan si zachoval vieru v Boha a to mu pomohlo, aby si pri všetkých tých zvratoch slovenských dejín zachoval osobnú dôstojnosť. Takže nech mu svetlo večné svieti.“

Po napadnutí Československa zahraničnými armádami (vojskami Varšavskej zmluvy; najmä Sovietskou armádou ZSSR) v auguste 1968 Milan Čič v rokoch 1969 až 1970 pôsobil ako námestník ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky. Išlo o ťažké obdobie normalizácie komunistických pomerov v Československu.

Krátko pred Nežnou revolúciou od roku 1988 do 1989 bol ministrom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky. Od roku 1961 do marca 1990 člen Komunistickej strany Československa. Podľa českého zákona č. 198/1993 Zb. bola Komunistická strana zločineckou organizáciou a zavrhnutia hodnou.

Vysvetlivky:

Na dnes už neexistujúcom odkaze Nie som ateista. Môžem byť členom KSS? z 28. 12. 2011 Rafael Suchý položil otázku, na ktorú odpovedal Peter Nišponský.

Otázka (25. 12. 2011):

„Dobrý deň. Nie som ateista. Môem byť členom KSS? Ďakujem za odpoveď.“ (Rafael Suchý, kontakt v administrácii webu KSS)

Odpoveď (28. 12. 2011):

„Vážený pán Suchý,
ďakujeme Vám za otázku.

Vaša otázka vystihuje názorovú rozpoltenosť mnohých občanov, ktorí pod vplyvom historického vývoja i v dôsledku stále prebiehajúcej silnej antikomunistickej propagandy na Slovensku i vo svete nedostatočne poznajú politiku komunistického hnutia i politiku súčasnej KSS.

Stanovy KSS upravujú členstvo v KSS nasledovne:

členom KSS môže byť každý občan Slovenskej republiky,“

  1. ktorý dovŕšil vek 18 rokov,
  2. uznáva jej program, riadi sa jej stanovami,
  3. plní stranícke uznesenia a pracuje v jednej z jej základných organizácií (ďalej ZO), alebo ako individuálny člen,
  4. platí pravidelne členské príspevky,
  5. nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia.

„To sú podmienky v zmysle stanov KSS. Ako vidíte, nie je tam ani zmienky o národnosti, rase, vyznaní, náboženstve, triednom pôvode a podobne. My, komunisti, sme internacionalisti a materialisti, riadime sa materialistickým svetonázorom, ale to nám nebráni aktívne spolupracovať s občanmi, ktorí vyznávajú akékoľvek legitímne náboženstvo, pokiaľ títo občania sú ochotní dodržať nami stanovené podmienky uvedené v našich stanovách.

Dobrým príkladom takéhoto neantagonistického súžitia komunistov s katolíkmi v jednej (komunistickej) strane je súčasná Kuba. Tam milióny ateistov-komunistov v jednote so státisícmi kresťanov-komunistov plnia program a participujú na politike Komunistickej strany Kuby bez akýchkoľvek problémov a antagonistických ideových rozporov.

To je i politika súčasnej Komunistickej strany Slovenska, lebo my komunisti-ateisti si viac vážime poctivých, čestných a slušných veriacich rovnako vykorisťovaných kapitalizmom ako sme my; ako tých, ktorí sa síce vyhlasujú za komunistov, ale konajú v rozpore so stanovami a programom KSS a v rozpore s ideami marxizmu-leninizmu, proletárskeho internacionalizmu a so zásadami svetového robotníckeho hnutia.

Takže na záver:

Ak i ako veriaci cítite potrebu stať sa členom KSS, ak ste ochotný dodržať podmienky členstva a aktívne politicky pracovať v KSS, dôkladne si preštudujte podmienky: Ako sa stať členom KSS, dobre zvážte svoje rozhodnutie a podajte si prihlášku za člena KSS.

S pozdravom
Peter Nišponský
člen ÚV KSS“


Zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, § 2:

  1. Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
  2. Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.

Archív:

Zo stránky KSS.sk
Zo stránky KSS.sk.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 12. 11. 2012.

Jedna odpoveď na “Šaty človeka nerobia”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *