Kategórie
Tlačové správy

Ako je na tom pôda na Slovensku?

Pomôcť môže analýza súčasného stavu.

Ako je na tom pôda na Slovensku?

V minulom roku začala Nadácia Ekopolis mapovať aktuálnu situáciu v programe Pre pôdu, ktorý sa zameriava na rozvoj regeneratívneho poľnohospodárstva v našich podmienkach. Súčasťou nového programu je i spustenie webového portálu Program Pre pôdu, kde sa okrem analýzy súčasnej situácie na Slovensku dajú nájsť i dostupné informácie o tom, ako podporiť udržateľnosť poľnohospodárskej krajiny.

„Pri tradičnom spôsobe obhospodarovania pôdy sa vrchné, často najúrodnejšie vrstvy plné mikroorganizmov narušia a pôda sa tým znehodnocuje. Čiže zem je kyprá, ale je narušený jej vodný režim a život v nej – zničili sa jej prirodzené kanáliky a dôležité mikroorganizmy. Dôsledky pôdnej erózie vidíme už aj dnes u nás, najmä po intenzívnych dažďoch, kedy sú obce a cesty doslova zaliate pôdou z okolitých polí. Kvôli erózii pôdy stratíme približne 30 ton najúrodnejšej pôdy z jedného hektára behom jedného roka,“ konštatuje sa v analýze.

„V novom programe Pre pôdu sme sa zamerali na zanalyzovanie problémov súčasného spôsobu obrábania pôdy na Slovensku. Chceme vytvárať príležitosti pre zmenu, ako aj ukazovať pozitívne príklady slovenských fariem, ktoré sa už dnes venujú zlepšovaniu jej kvality a zdravia,“ hovorí Martin Gálik, externý spolupracovník Nadácie Ekopolis, manažér programu.

Analýza súčasného stavu situácie na Slovensku z roku 2021 je dostupná všetkým online na odkaze Regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo.

„V Nestlé si uvedomujeme, že zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb, ktorým ako ľudstvo čelíme a preto sme sa rozhodli konať. Zaviazali sme sa znížiť do roku 2030 emisie CO2 o polovicu a do roku 2050 chceme dosiahnuť nulové čisté emisie. Keďže až dve tretiny emisií skleníkových plynov vznikajú pri pestovaní plodín, ktoré spracúvame, rozhodli sme sa ísť cestou regeneratívneho poľnohospodárstva. Do roku 2030 plánujeme takto získavať až 50 % kľúčových surovín,“ uviedla Ľubica Novotná, manažéra pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o.

Program Pre pôdu je zameraný na koncept tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. Ten ponúka postupy, ako zlepšovať samotnú pôdu, či jej úrodnosť a zároveň pomáha krajine lepšie sa prispôsobovať negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Dlhodobým cieľom programu je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti. Kontextom celého programu je cieľ dekarbonizácie Európy a Slovenska do roku 2050. Program Pre pôdu je realizovaný vďaka podpore spoločnosti Nestlé.


Autor: Nadácia Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *