Kategórie
Knihy O politike

Kapitalista s komunistom vo vrúcnom objatí

O tom, že máme brať rôzne ideológie s určitou rezervovanosťou.

„Chceme, aby sme boli pochopení.“

Michail Sergejevič Gorbačov

Bývalí predstavitelia dvoch svetových mocností, bývalý americký prezident George Herbert Walker Bush a bývalý sovietsky prezident Michail Sergejevič Gorbačov sa vo štvrtok 1. novembra 2012 stretli na súkromnom obede v Houstone v USA.

Zľava: Gorbačov a Bush
Zľava: Gorbačov a Bush.

Komunista Gorbačov po príchode do houstonského klubu priateľsky objal kapitalistu Busha.

Gorbačov sa snažil najmä od roku 1985 ako vrcholový predstaviteľ Komunistickej strany Sovietskeho zväzu zachrániť rúcajúci a nefunkčný komunistický systém.

Bush sa zasa pričinil o rozpad Sovietskeho zväzu. Vstúpil do histórie ako prezident, u ktorého počas funkčného obdobia skončila studená vojna medzi Západom a Východom, a rozpadla sa železná opona. Dokončil to, čo započal jeho predchodca Ronald Reagan.

Takéto vrúcne objatie je mementom pre humanistov, ktorí by mali byť pozorní k politickým ideológiám, a nemali by myslieť v dvojkovej logike typu: len komunizmus alebo len kapitalizmus.

Svet ideológií nie je len čierny alebo biely, je farebný.

Humanisti by nemali uvažovať v čierno-bielom ideologickom spektre, lebo i takéto priateľské stretnutie po rokoch veľa napovie, že ak dnes nejaký politik hovorí jedno, o pár rokov si o tom môže myslieť svoje. A konať a myslieť môže i opačne, protichodne.

Gorbačov v roku 1987 napísal knihu Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet.

Mnohé z tej knihy dnes už neplatí, ale Gorbačov sa čitateľom v úvode knihy prihovára slovami:

„Napísal som túto knihu so želaním obrátiť sa priamo na národy. Na národy ZSSR, USA a hociktorej inej krajiny.

Písal som túto knihu s vierou v ich zdravý rozum. Som presvedčený, že oni (pozn.: občania celého sveta), práve tak ako ja, ako my všetci – a to je to najdôležitejšie – sme znepokojení osudom našej planéty.

Musíme mať vzájomné kontakty, musíme riešiť problémy v duchu spolupráce, a nie nepriateľstva. Veľmi dobre si uvedomujem, že každý nebude súhlasiť s mojimi názormi. Veď ani ja nesúhlasím so všetkým, čo o rozličných problémoch hovoria iní. Tým skôr sa dialóg musí rozvíjať. Táto kniha je príspevkom k nemu.

Táto kniha nie je vedecká rozprava ani propagandistická publicistika, hoci opatrenia, závery a prístupy k analýze, ktoré v nej čitateľ nájde, prirodzene, vychádzajú z určitých hodnôt a teoretických predpokladov. Najskôr sú to myšlienky a úvahy o prestavbe, o problémoch, ktoré sa vynorili pred nami, o rozsahu premien, o zložitosti, zodpovednosti a neopakovateľnosti našej doby.Je to kniha o našich zámeroch, o tom, ako ich chceme realizovať, a opakujem, je to výzva na dialóg. Jej veľká časť je venovaná novému politickému mysleniu, filozofii zahraničnej politiky. Ak táto kniha prispeje k rastu medzinárodnej dôvery, budem usudzovať, že splnila svoje poslanie.

Čo je to prestavba? Prečo je potrebné, v čom je jej podstata a úloha? Čo odmieta a čo vytvára? Kam smeruje a aké môžu byť jej dôsledky pre Sovietsky zväz a svetové spoločenstvo?

To všetko sú oprávnené otázky. Odpovede na ne hľadajú mnohí: politici a biznismeni, vedci a novinári, učitelia a lekári, duchovní, literáti a študenti, robotníci a farmári. Mnohí chcú pochopiť, čo sa vlastne odohráva v Sovietskom zväze, tým skôr, že v západnej tlači a na obrazovkách západných televíznych staníc neutíchajú vlny nežičlivosti voči mojej krajine.

Prestavba je stredobodom duchovného života našej spoločnosti. Je to celkom prirodzené, veď ide o osudy krajiny. Premeny, ktoré prináša, sa dotýkajú všetkých sovietskych ľudí, riešia najaktuálnejšie problémy. Každý z nás hľadá odpoveď na otázku, v akej spoločnosti budeme žiť nielen my, ale aj naše deti a naše vnúčence.

Na toto všetko som pamätal, keď som sa rozhodol vyhovieť žiadosti amerických vydavateľov, aby som napísal túto knihu.

Chceme, aby sme boli pochopení.Pri všetkej protirečivosti súčasného sveta, pri všetkej rozmanitosti jeho sociálnych a politických systémov, pri všetkej rôznorodosti voľby, ktorú urobili národy v rozličnom čase, je určitým celkom. Všetci sme cestujúci na tej istej lodi, ktorá sa volá Zem, a nesmieme pripustiť, aby stroskotala. Druhá Noemova archa nebude.Čas ubieha a nesmieme ho strácať. Musíme konať. Situácia neumožňuje čakať na ideálnu chvíľu: konštruktívny a rozsiahly dialóg je nevyhnutný už dnes. Z toho vychádzame, keď staviame televízne mosty medzi sovietskymi a americkými mestami, medzi sovietskymi a americkými politickými a verejnými činiteľmi, medzi prostými Američanmi a sovietskymi občanmi. V našich prostriedkoch masovej informácie predkladáme divákom celé spektrum postojov Západu, medzi nimi aj tých najkonzervatívnejších. Podporujeme kontakty s predstaviteľmi odlišného svetonázoru a odlišných politických názorov. Z našej strany je to prejav pochopenia, že takáto prax pomáha napredovať k vzájomne prijateľnému svetu.

Sme ďaleko od toho, aby sme náš prístup pokladali za jedine správny. Nemáme univerzálne recepty, ale sme ochotní úprimne a čestne spoločne s USA a ďalšími krajinami hľadať odpovede na všetky otázky, nevynímajúc ani tie najťažšie.“

V závere knihy sa Gorbačov vyjadril:

„Prestavbu, čiže progresívny rozvoj a kvalitatívne zmeny, dnes potrebuje celý svet.

Ľudia to cítia a chápu. Potrebujú si ujasniť, kde je ich miesto, pochopiť problémy, ktoré visia nad ľudstvom, a ozrejmiť si, ako majú žiť ďalej. Svet presýtený jadrovými zbraňami nevyhnutne potrebuje prestavbu; ten svet, ktorým zmietajú vážne hospodárske a ekologické problémy, kde pretrváva chudoba, zaostalosť a choroby; potrebuje ju ľudský rod, ktorý stojí tvárou v tvár možnosti postarať sa o vlastné prežitie.

Všetci sme žiakmi; naším učiteľom je život a čas. Verím, že vedomie toho, že v dôsledku PRESTAVBY v širokom zmysle tohto slova sa svet navzájom zblíži, sa bude prehlbovať. Keď si u nášho najväčšieho učiteľa, ktorým je život, vyslúžime pochvalu, do 21. storočia vstúpime pripravení a presvedčení, že pokrok bude pokračovať.

Chceme, aby v budúcom storočí zavládla sloboda v každom kútiku našej planéty. Chceme, aby sa mierové súťaženie rozdielnych spoločenských systémov rozvíjalo bez ťažkostí, aby podnecovalo vzájomne výhodnú spoluprácu, a nie konfrontáciu a horúčkovité zbrojenie. Chceme, aby ľud každej krajiny žil v hojnosti, v priaznivých podmienkach a v šťastí. Cesta k tomu vedie prostredníctvom napredovania k bezjadrovému svetu zbavenému násilia. My sme sa touto cestou vydali a vyzývame, aby ňou vykročili aj ostatné národy a krajiny.“

Obálka knihy Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet
Obálka knihy Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet.

Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Kapitalista s komunistom vo vrúcnom objatí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *