Kategórie
Tlačové správy

Vzdelávací program Kreatívna veda z dielne SAV mieri do základných škôl

Systémový program zameraný na rozvoj kritického a vedeckého myslenia detí s názvom Kreatívna veda prináša do škôl zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova.

Jeho autormi sú vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied, ktorí ho vytvorili s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Školy, ktoré majú záujem zaradiť tento program do svojho vyučovacieho procesu v školskom roku 2022/2023 sa môžu prihlásiť prostredníctvom stránky Kreatívna veda.

Kreatívna veda je spoločný názov pre aktivity, ktoré sa realizujú prostredníctvom piatich ústavoch SAV. Program je určený učiteľom II. stupňa základných škôl ktorí môžu vyučovanie doplniť o kreatívne úlohy, atraktívne vzdelávacie materiály, pokusné sety, návštevu laboratória či prednášky vedcov. Využiť môžu aj vedecký mentoring žiakov pripravujúcich sa na olympiády alebo iné vzdelávacie súťaže.

„V pilotnom ročníku chceme v praxi overiť hypotézu, že ak učiteľom dáme do rúk vhodné a potrebné nástroje pre implementáciu zážitkového vzdelávania, nič nebráni tomu, aby sa kritické a vedecké myslenie stalo neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu,“ povedal Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., ktorý sa spolupodieľal na tvorbe programu.

„V oblasti biológie sme pre žiakov spracovali kompletnú kapitolu o obehovej sústave a naďalej im bude poskytované odborné vedenie pri riešení biologickej olympiády,“ doplnil jeden z predkladateľov programu Miroslav Ferko z Ústavu výskumu srdca CEM SAV, v. v. i.

Učitelia a učiteľky chémie môžu svoje hodiny ozvláštniť zaujímavými prednáškami, ktoré zastreší Chemický ústav SAV, v. v. i., triedy môžu tiež absolvovať hodinu chémie priamo v chemickom laboratóriu ústavu.

Ústav polymérov SAV, v. v. i. a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. pripravil sety experimentov určených na fyziku a technickú výchovu pre 6. ročník ZŠ.

„V setoch je 54 pokusov podľa tém, ktoré sa rozoberajú na predmete fyzika. Set tiež obsahuje všetky potrebné nástroje na to, aby si žiaci mohli na hodinách technickej výchovy zhotoviť rôzne pomôcky, napríklad vlastné rovnoramenné váhy, ktoré môžu následne použiť pri pokusoch na fyzike,“ vysvetľuje Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

Do programu sa zapojil aj Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., ktorý spracuje vstupné a výstupné dotazníky zo škôl, ktoré sa zapojili do aktivít Kreatívnej vedy. Výsledky dotazníkového prieskumu poskytnú autorom programu predstavu o znalostnej úrovni žiakov v daných predmetoch pred a po absolvovaní vybraných aktivít a mieru vplyvu zavedenia programu Kreatívna veda do výučby na zlepšenie ich vedomostí.

Program Kreatívna veda vznikol s podporou: MŠVVaŠ SR, SAV, Univerzity Komenského, Slovenskej Technickej Univerzity a občianskych združení All4Science, o. z. a PREVEDA, o. z.

Podrobné informácie a aktuálne aktivity sú na webovej stránke Kreatívna veda, kde sa záujemcovia môžu prihlásiť aj na odber noviniek. Kontakt pre verejnosť k systémovému programu: info@kreativnaveda.sk.

Foto: Martin Bystriansky.

Program Kreatívna veda vytvorili vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied
Program Kreatívna veda vytvorili vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied.
Set pomôcok pre použitie na hodinách fyziky a technickej výchovy
Set pomôcok pre použitie na hodinách fyziky a technickej výchovy.
Program Kreatívna veda prináša do škôl zážitkové vyučovanie v predmetoch biológia, fyzika, chémia, a technická výchova
Program Kreatívna veda prináša do škôl zážitkové vyučovanie v predmetoch biológia, fyzika, chémia, a technická výchova.
Učitelia môžu v rámci programu Kreatívna veda využiť aj mentoring žiakov pripravujúcich sa na olympiády, prípadne spojiť hodinu chémie s návštevou v chemickom laboratóriu
Učitelia môžu v rámci programu Kreatívna veda využiť aj mentoring žiakov pripravujúcich sa na olympiády, prípadne spojiť hodinu chémie s návštevou v chemickom laboratóriu.
Zavedenie programu Kreatívna veda do výučby na zlepšenie ich vedomostí
Zavedenie programu Kreatívna veda do výučby na zlepšenie ich vedomostí.

Video:

Predstavenie systémového programu.

Spracovala: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *