Kategórie
Osobné

Koexistencie

29. 6. 2022 o 19.00 v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (RTVS) na Mýtnej ulici č. 1 v Bratislave.

Koexistencie

Pokus o zmierenie súčasných medziľudských vzťahov alebo o riešenie „spolužitia“ rôznych sláčikových nástrojov, ktoré si vyžaduje prekonanie množstva prekážok v záujme pozitívneho výsledku? Takto nejako sa kedysi Dušan Martinček zamýšľal nad pohnútkami vzniku svojho úchvatného majstrovského diela s názvom Koexistencie, pričom ani dnes táto výstižná charakteristika nestratila nič zo svojej aktuálnosti.

S menom Dušana Martinčeka, ako aj jeho mladšieho kolegu Jozefa Podprockého, podobne zacykleného v medzigeneračnom medzipriestore medzi avantgardou a postmodernou, sa spája predovšetkým symbióza úcty k tradícii s celkom prirodzene sa prejavujúcou schopnosťou prijímať aktuálne podnety zo sveta experimentálnej hudby. Ich dve diela pre sláčikové nástroje vznikli pre dvoch výnimočných huslistov – kým Koexistencie smerovali do rúk vynikajúceho rakúskeho skladateľa a huslistu (člena Viedenských filharmonikov) Reného Staara, Podprockého Concertino, op. 11, bolo adresované legendárnemu majstrovi Bohdanovi Warchalovi. Aj Sonata pre husle Ivana Paríka je súčasťou jedinečného cyklu pre sólové nástroje, ktorý možno bezpochyby považovať za dôstojného pendanta slávneho cyklu Sekvencií Luciana Beria. Victory Boogie-Woogie je naproti tomu pokusom o hudobné stvárnenie farebných blokov predelených čiarami Modrianovho legendárneho posledného obrazu s rovnakým názvom, ktoré prostredníctvom modálne tvarovaných rytmických štruktúr, určených klavírnemu duu, vytvoril severoírsky rodák z Belfastu Piers Hellawell. Napokon, všetkým štyrom skladateľom bolo výtvarné umenie akosi súdené…

Program:

Ivan Parík – Sonáta pre sólové husle *
Piers Hellawell – Victory Boogie-Woogie pre dva klavíry *
Jozef Podprocký – Concertino pre husle a sláčikové kvinteto, op. 11 *
Dušan Martinček – Koexistencie pre sláčikové kvinteto

Účinkujúci:

Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent, klavír
Diana Buffa, klavír
Peter Mosorjak, husle

* Naštudovanie skladby formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Vstupné:

12 € dospelí
6 € študenti, dôchodcovia, ŤZP

Predpredaj v sieti Ticketportal.
Predaj na mieste 1 hodinu pred koncertom.
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 50% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Viac info: Quasars Ensemble.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie mesta Bratislavy, Hudobného fondu a SOZA.


Autor: Quasars Ensemble.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *