Kategórie
Tlačové správy

Na záchrane a obnove kultúrneho a prírodného dedičstva v pohraničí nám záleží

Vďaka 3 miliónom eur v rámci novej výzvy podporíme rozvoj cestovného ruchu a väčšiu prepojenosť prírodných a kultúrnych krás v cezhraničnom regióne SK-CZ.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ vyhlásilo výzvu určenú pre slovensko – český pohraničný región v celkovej výške 3 milióny eur.

„Pohraničie medzi Slovenskom a Českom má obrovský potenciál pre rozvoj cezhraničného turizmu, a preto táto oblasť patrí medzi priority, kam smeruje podpora z eurofondového programu Interreg SK-CZ. Nová výzva v celkovej výške 3 milióny eur je určená na budovanie nových cyklotrás, turistických chodníkov a podporu cestovného ruchu, čo má priamy vplyv na regionálnu ekonomiku a zamestnanosť,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Program Interreg SK-CZ je jedným z dvoch cezhraničných programov, ktoré riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

V rámci Interregu SK-CZ do programového územia na slovenskej strane patrí Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj a v Česku Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.

Zámerom poslednej výzvy v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 je podporiť projekty, ktoré prispejú k vybudovaniu a vylepšeniu turistických služieb, rozvoju turisticky zaujímavých lokalít a ich prepojenosti do funkčných celkov, a to aj prostredníctvom novovybudovania alebo zmodernizovania cyklistických ciest i cyklotrás a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne. V rámci výzvy bude podporené aj budovanie a modernizovanie cyklociest či chodníkov pre chodcov.

Zároveň je vítaná aj podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu. Každý kút podporovaného územia je pre cezhraničnosť dôležitý a má svoj význam.

Viac informácií k vyhlásenej výzve nájdete na odkaze Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14.

V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bolo v programovom období 2014 – 2020 vybudovaných alebo zmodernizovaných takmer 106 km cyklociest a turistických chodníkov, takmer 35 km zrekonštruovaných a zrenovovaných ciest II. a III. triedy či opravených 102 objektov kultúrneho a prírodného dedičstva.

„Programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický i územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínosom je predovšetkým pozitívna zmena na úrovni obyvateľov – investície prostredníctvom výziev sa prejavia na ich kvalite života a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v danom území. Chceme vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov, a zároveň aj turistov a návštevníkov,“ uviedla Remišová.

Vláda koncom mája 2022 schválila eurofondový program spolupráce medzi deviatimi členskými krajinami EÚ, vrátane Slovenska. Ide o Interreg Stredná Európa na nové programové obdobie 2021 – 2027, ktorého rozpočet je takmer 281 miliónov eur. Program Interreg Stredná Európa je už šiestym schváleným operačným programom pre nové eurofondové obdobie. Ešte koncom marca vláda schválila päť eurofondových programov spolupráce – Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina a Poľsko-Slovensko. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí v pohraničných regiónoch.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *