Kategórie
Tlačové správy

Správa z tlačovej konferencie strany ZA ĽUDÍ

Tlačová konferencia strany ZA ĽUDÍ sa uskutočnila 24. mája 2022.

Témy:

  • Reakcia strany ZA ĽUDÍ na odsúdenie Dušana Kováčika
  • Návrh strany ZA ĽUDÍ na zmenu kľúča pre podielové dane

„Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Spravodlivosti nikto neujde. Je úplne zrejmé, že budeme počuť, že sú tu politické procesy, ako je Dušan Kováčik politická obeť a akým spôsobom mu celý svet ukrivdil. Faktom je, že 2 vysokoodborné súdy rozhodli o tom, že Dušan Kováčik je obyčajný úplatkár. Je to špeciálny prokurátor, ktorý sa spreneveril svojej funkcii a bral úplatky. Nie je to žiadny politický väzeň, ale človek, ktorý chránil ‚našich ľudí‘. Je to člen zločineckej skupiny, ktorá rozkrádala túto krajinu. Faktom je, že na Slovensku fungovala skupina ľudí, ktorá kryla rozkrádanie tejto krajiny, ktorá predávala rozsudky. Dušan Kováčik je len špička ľadovca,“ povedal v úvode tlačovej konferencie podpredseda strany ZA ĽUDÍ Juraj Šeliga.

Tlačová konferencia sa následne venovala návrhu strany ZA ĽUDÍ zabezpečiť samosprávam stabilné príjmy, a tak vyriešiť opakujúce sa konflikty medzi centrálnou vládou, ktorá vykonáva vlastné politické zmeny v DPFO, a samosprávami, ktoré nesú fiškálne dopady týchto zmien. Súčasný model financovania samospráv bol prijatý v roku 2005, keď sa zamýšľalo nad plnou fiškálnou autonómiou samospráv u DPFO, čo sa však nestalo. Neskoršia prax ukázala, že súčasný model súvisí s porušovaním princípu subsidiarity, resp. s rozporom medzi daňovou kompetenciou, ktorá je u centrálnej vlády, a jej fiškálnymi dopadmi, ktoré sú u samospráv.

„Preto v strane ZA ĽUDÍ prichádzame s návrhom na mix podielových daní, ktorý by viedol k väčšej diverzifikácii príjmov samospráv. Chceme presadiť, aby samosprávy dostávali 20 % z celkových daňových príjmov vyberaných centrálnou vládou, čím by sa dosiahol rovnaký výnos (14 % mestá a obce a 6 % vyššie územné celky). Podielovými daňami by teda boli daň z príjmov, spotrebné dane, DPH a ostatné dane smerujúce do štátneho rozpočtu, pričom by sem nepatrili príjmy zo sociálneho a zdravotného poistenia, miestne dane, clo, dane smerujúce do osobitných fondov (napr. envirofondu). Takýto model funguje veľmi úspešne v Rakúsku, zabezpečuje ho pevne stanovený kľúč rozdelenia celkových daňových príjmov, podstatné však je, že príjem samospráv by bol stabilnejší najmä s ohľadom na politický cyklus,“ povedal hlavný ekonomický expert strany ZA ĽUDÍ Tomáš Meravý.

Podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ Viera Leščáková pripomína:

„Strana ZA ĽUDÍ bola prvou stranou, ktorá už koncom minulého roka iniciovala rozhovory na koaličnej rade k pomoci ľudom a uvedomovali sme si, že nárast cien a zaťaženia jednoducho nutne musí vyvolať pomoc štátu. Z tohto dôvodu sme sa po mesiacoch rokovaní 3 koaličné strany dohodli na protiinflačnom baličku , ktorý dnes prešiel prvým čítaním. Je prirodzené, že tak ako je postavaný protiinflačný balíček, narazil na odpor samospráv. My v strane ZA ĽUDÍ sme za konštruktívne riešenia. My si plne uvedomujeme, že starostovia a primátori majú z časti pravdu a toto potrebuje mať dlhodobé a systematické riešenie. Dnes štát prišiel s krátkodobými riešeniami, s ktorými bude kompenzovať samosprávy. My v strane ZA ĽUDÍ sme presvedčení, že na Slovensku nežije ani jeden starosta, ktorý by nechcel zníženie dane z príjmu fyzických osôb, alebo ktorý by nechcel, aby občanom ostávalo v peňaženkách viac. Preto sme prišli so systémovým riešením, ktoré bude fungovať dlhodobo práve preto, aby sa už nikdy nestalo, že keď štát príde s tým, že chce ľudom znižovať dane, aby už nikdy samosprávy nemuseli reagovať odporom.“

Na Vieru Leščákovú nadviazal kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič:

„Strana ZA ĽUDÍ je strana regiónov preto hovoríme, že musíme dodržiavať a udržiavať partnerstvo medzi štátom a samosprávou. Práve preto prichádzame s týmto daňovým mixom a s tým aj napĺňame programové vyhlásenie vlády, kde sa hovorilo o tom, že chceme znižovať ľuďom dane. Na druhej strane musíme nájsť nejaké multi-zdrojové financovanie. My si nemôžeme dovoliť, aby vznikla nerovnosť a nerovnováha, a toto partnerstvo bolo porušené.“


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Jedna odpoveď na “Správa z tlačovej konferencie strany ZA ĽUDÍ”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *