Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko INESS k vládou schválenému prorodinnému balíčku

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií považuje vládou schválený balíček prorodinných opatrení za príliš nákladný, dôjde k zvýšeniu miery plytvania s verejnými zdrojmi.

Balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch, zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Jeho proces predstavenia, úprav a schvaľovania je učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách.

1) Predstavený balík opatrení nie je reakciou na aktuálnu hospodársku situáciu. Bol predstavený pred šiestimi mesiacmi ministrom financií. Tento balík zasahuje do právomocí ministra práce a ministra školstva. Akékoľvek dlhodobé stratégie a zámery týchto ministerstiev, ktoré nesú zodpovednosť za oblasti im zverené, tým boli odložené do zásuvky. Výsledkom je balík, ktorý nemá definované ciele a inflácia sa stala príčinou len zhodou okolností.

2) Zvyšovanie výdavkov bez stanovenia cieľov je v rozpore s princípmi hodnoty za peniaze, v rozpore s princípom dlhodobej udržateľnosti, v rozpore so zodpovednosťou za prostriedky vybraté od občanov. Cieľom nemôže byť „zlepšenie“ finančnej situácie rodín. Takýto cieľ sa dá dosiahnuť aj tým, že každá rodina dostane 1 euro ale aj 1 000 eur. Ciele by mali stanovovať, ktorým skupinám domácností sa majú zvyšovať príspevky, a o koľko je potrebné zvýšiť ich príjmy. Na Slovensku je odhadom tretina domácností s deťmi, ktoré nečelia príjmovej núdzi, resp. nemusia obmedzovať výdavky na základné potreby detí.

3) Balík je schvaľovaný v zrýchlenom konaní s fiktívnym vysvetlením, že sa predchádza hospodárskym škodám z titulu poklesu dopytu domácností. Ide o zavádzanie, samotné ministerstvo financií v ostatnej prognóze predpokladá 10% rast spotreby domácností v tomto a 9% v nasledujúcom roku, k rastu spotreby domácností má dôjsť aj po započítaní inflácie. Aktuálna hospodárska situácia môže byť dôvodom pre jednorazovú pomoc odkázaným domácnostiam. Ekonomika ako celok však v súčasnosti nie je v ohrození, ktoré by ospravedlňovalo skrátené legislatívne konanie.

4) Porušené tak boli legislatívne pravidlá, ktorých cieľom je vytvoriť priestor na verejnú analýzu a diskusiu. Tá dokáže upozorniť na nedostatky návrhu a viesť k ich odstráneniu. Výsledkom nedokonalých návrhov budú mnohé problémové situácie. Samotný návrh konštatuje, že viac ako 11 300 rodinám pravdepodobne poklesne príjem z daňového bonusu oproti súčasnosti. Rovnako nedáva zmysel, aby 14-ročné dieťa bolo podporené vyššou sumou, ako 15-ročné dieťa. V súčasnosti sa prídavky na deti automaticky valorizujú na základe zvyšovania životného minima. Takéto pravidlo limituje zneužívanie sociálneho systému na politický, osobitne predvolebný boj. Vláda navrhuje toto pravidlo zmeniť, a chce valorizovať prídavky vlastným nariadením, čo považujeme za riskantné z pohľadu udržateľnosti verejných financií.

5) Nie je dôležité len to, aký balík vláda pripravila, ale aj to, aký balík nepripravila. Na Slovensku potrebujeme diskusiu o životnom minime, hranici chudoby, výške dávok v hmotnej núdzi. Sociálny systém nie je schopný adresne podporovať domácnosti, nielen rodiny s deťmi, tých je menšina, ktoré sa ešte neocitli v hmotnej núdzi, ale ľahko do nej môžu spadnúť. Tieto domácnosti balík za 1,2 mld. eur obišiel. Potrebujeme reformu rodinnej politiky, ktorá je neadresná a končí v domácnostiach, ktoré nie sú na túto podporu odkázané. To je plytvanie. Tento balík nás odstrihol od veľmi potrebnej debaty o testovaní príjmov, ktorým by malo byť podmienené vyplácanie viacerých dávok rodinnej politiky. Plošné dávky sú z princípu veľkým výdavkom, čo spôsobuje, že odkázané rodiny dostanú príliš nízku podporu, a rodiny s vysokými príjmami zbytočne vysokú podporu.

6) Vláda nemá zabezpečené zdroje financovania. Včera vláda schválila zákony, ktoré v skutočnosti zvýšia zadlženie a deficit Slovenska. V čase, keď riziko ne/udržateľnosti verejných financií je naďalej vysoké. Tieto výdavky sa nedajú ospravedlniť tým, že daňové príjmy, vyššie ako rozpočtované, „môžu“ byť na financovanie balíka použité. Tieto prostriedky mali znižovať deficit a dlh verejných financií Slovenska. Presne toto bola myšlienka výdavkových limitov, a presne týmto postupom ich vláda v priamom prenose odignorovala.

7) Krúžkovné si zaslúži najväčšiu časť kritiky. Veľká väčšina rodičov už dnes financuje voľnočasové aktivity svojich detí. Existuje široká sieť krúžkov, športov či iných aktivít. Skutočný problém je s dostupnosťou v regiónoch, a v rodinách s nízkymi príjmami. Tieto problémy by sa dali riešiť adresne, decentralizovane, a podstatne lacnejšie. Namiesto toho si ministerstvo financií vytvára novú právomoc a „prideľuje si“ financovanie, ktoré de facto uberie samosprávam či tretiemu sektoru a školám ako takým. Paradoxne, ešte v novembri chcel minister škrtať 8 % miest vo verejnej správe. Krúžkovné má vytvoriť 500 nových miest za 9 mil. eur. Aby to nebolo málo, krúžkovné vytvorí obrovskú databázu, v ktorej budú zaznamenávané všetky aktivity každého dieťaťa. Rodičia budú tráviť nemálo času permanentným aktualizovaním tejto databázy. Vznikne veľa novej byrokracie a povinností, bez merateľného cieľa.

8) Zvyšovanie daní v súčasnej situácii je najhorším spôsobom podpory ekonomiky, ktorá sa snaží vysporiadať s infláciou. Slovenská ekonomika a podnikatelia sa potrebujú prispôsobiť novým podmienkam, reorganizovať a zefektívniť výrobu, prispôsobiť ponuku. Odsávanie vzácnych zdrojov im situáciu ešte skomplikuje. Daň z ropy je príkladom politického myslenia, ktoré sa snaží využiť príležitosť zobrať si od produktívnej časti ekonomiky viac daní. Ospravedlnenie tejto dane „ekonomickou výhodou“ vytvorí nebezpečný precedens, že každý politik bude môcť označiť hociktorý úspešný podnik a selektívne ho zdaniť. Takýto krok zhorší podnikateľské prostredie na Slovensku. Je tiež v rozpore s pravidlom udržateľných verejných financií, podľa ktorého by sa trvalé zvýšenie výdavkov malo financovať dlhodobými a nie krátkodobými zdrojmi, ako je to v tomto prípade.


Autor: INESS.

2 odpovede na “Stanovisko INESS k vládou schválenému prorodinnému balíčku”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *