Kategórie
Tlačové správy

Spustili sme prihlasovanie do Letnej školy mladých vedcov 2022

Občianske združenie All4Science a Slovenská akadémia vied opäť pozývajú žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl do Letnej školy mladých vedcov.

Letná škola mladých vedcov 2022

Zvedavých mladých účastníkov bude od 18. do 22. júla 2022 čakať intenzívny prázdninový týždeň, počas ktorého nahliadnu do fascinujúceho sveta vedy. Pre deti je pripravený bohatý program s vedcami a vedkyňami z desiatich vedeckých pracovísk SAV. Prihlasovanie je otvorené do 16. 6. 2022, podmienkou je stručný popis projektu, ktorý by chcel účastník na SAV zrealizovať.

Letná škola mladých vedcov je úspešným popularizačným projektom vedcov a vedkýň zo SAV združených v platforme All4Science, o.z.. Je určená deťom vo veku 10 – 15 rokov, ktoré si počas prázdnin chcú zábavnou formou prehĺbiť poznatky a nadobudnúť praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie.

„Úvodné ročníky boli zo strany žiakov vnímané veľmi pozitívne, čomu sa nesmierne tešíme. Zároveň veríme, že i tretí ročník bude opäť nezabudnuteľným zážitkom ako pre deti, tak aj pre zapojených vedcov zo SAV,“ hovorí spoluorganizátorka letnej školy Alena Opálková Šišková z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Záujemcovia sa do Letnej školy mladých vedcov môžu prihlásiť na stránke Letnej školy mladých vedcov. Zástupcovia SAV následne vyberú 30 žiakov, ktorí si v júli môžu vyskúšať prácu v skutočnom vedeckom laboratóriu. Účastníci budú rozdelení do malých skupín podľa ich vlastných preferencií. Na svojich projektoch budú pracovať na pod vedením vedcov z Ústavu informatiky SAV, v. v. i., Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Ústavu zoológie SAV, v. v. i., Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM, SAV, v. v. i., Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i. či Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Nepôjde teda o klasický letný tábor, v ktorom sa deti hrajú či športujú. V Letnej škole mladých vedcov sa realizujú experimenty, overujú hypotézy a rozširujú vedomosti. Súčasťou Letnej školy mladých vedcov budú aj profesionálni animátori z platformy George Science.

Letná škola mladých vedcov je otvorená pre talentovaných mladých vedátorov z celého Slovenska. Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené ubytovanie. A to aj vďaka finančnej podpore z grantového programu SAV Otvorená akadémia.

„Z pohľadu SAV je Letná škola mladých vedcov nesmierne dôležitá aktivita, pretože vzťah k vede vzniká práve v detskom veku. My sa preto musíme sústrediť už na deti na základných školách, pretože práve ony sú vo veku, kedy sa v nich formuje vzťah k prírodným a technickým vedám, matematike či fyzike, ktoré časť spoločnosti považuje za zložité a ťažké vedy. Pokiaľ sa nám ich podarí zaujať, budeme mať celkom slušnú zásobáreň študentov do budúcnosti,“ konštatuje predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Projekt letnej školy podporila aj Nadácia poisťovne Kooperativa a vzdelávací produkt Fenomény sveta zameraný na zážitkové a medzipredmetové vyučovanie. Okrem množstva zážitkov a vedomostí si tak účastníci z letnej školy odnesú aj balík vzdelávacích materiálov, ktorý môžu využívať vo svojej triede počas celého nasledujúceho školského roka.

Foto (SAV):

Letná škola mladých vedcov
Letná škola mladých vedcov
Letná škola mladých vedcov

Autor: Slovenská akadémia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *