Kategórie
Humanizmus

V Česku pribúdajú zásadoví ateisti

Podľa prieskumu je ich viac ako 40 %.

V Boha verí asi tretina Čechov, návšteva kostola však patrí medzi vianočné zvyky asi u 40 % populácie.

Podiel ľudí veriacich v Boha sa v Českej republike za ostatných pätnásť rokov veľmi pozvoľne znižuje. V súčasnosti verí v Boha asi tretina dospelých osôb. Omnoho menší podiel, rádovo desatina ľudí, však chodí viacmenej pravidelne (aspoň raz mesačne) do kostola. V čase Vianoc však do kostola prichádza i časť ľudí, ktorí veriaci nie sú, tento vianočný zvyk sa udržuje asi v dvoch pätinách rodín. V moravských krajoch je výrazne väčší podiel veriacich než v českých krajoch a je tu i častejšie udržiavaný vianočný zvyk chodiť do kostola.

„Citované výsledky pochádzajú z prieskumu STEM uskutočneného na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Českej republiky starších ako 18 rokov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1. až 9. decembra 2011. Respondenti boli vyberaní metódou kvótového výberu. Na otázky odpovedala rozsiahla vzorka 1 227 respondentov.“

Od vzniku samostatného českého štátu sa STEM pravidelne ľudí pýta, či veria v Boha. V súčasnosti v Boha verí asi tretina ľudí (13 % uviedlo, že určite, pätina „skôr“). V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pribudlo zásadových ateistov, je ich viac ako 40 %.

„Veríte Vy osobne v Boha?“

Určite nie:42 %
Skôr nie:26 %
Určite áno:13 %
Skôr áno:19 %
STEM (december 2011)

STEM (Stredisko empirických výskumov) je prvá česká súkromná výskumná spoločnosť s vlastnou sieťou anketárov.

STEM vznikol začiatkom roka 1990 a svoj prvý reprezentatívny prieskum názorov obyvateľov ČR uskutočnil už v marci 1990. V máji 1993 zahájil STEM vlastný projekt TRENDY, pravidelné mesačné zisťovania na rozsiahlych reprezentatívnych súboroch obyvateľov ČR starších ako 18 rokov; projekt súvislo monitoruje dynamiku spoločenských zmien v Českej republike. Za dvadsať rokov svojej existencie uskutočnil STEM viac než 700 rozsiahlych výskumov, v ktorých sa opýtal viac než milióna obyvateľov Českej republiky.

Zdroj: STEM, Religiozita a návštěvy kostelů o vánočních svátcích, 22. 12. 2011.

Článok bol pôvodne uverejnený 28. 12. 2011.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *