Kategórie
Humanizmus

Nepotrebujete boha, aby ste boli dobrí

…alebo štedrí.

Voľnomyšlienkari, ateisti, agnostici a sekulárni humanisti – nech akokoľvek nazývate neveriacich, nie sú najpopulárnejšia americká menšina.

Mimochodom, nie sú ani malá menšina. Podľa Gallupovho prieskumu v roku 2011 a Pewovho v roku 2012 je ich o hodne viac ako mormónov, moslimov, židov, hinduistov a budhistov spolu. Jedna z príčin, prečo sme nepopulárni, je rozšírená viera, že potrebujete boha, aby ste boli dobrí.

S týmto čudesným mylným názorom súvisí druhá predstava, že ateisti sú menej štedrí ako religiózni ľudia, menej filantropickí, že na dobročinné ciele dávajú menej darov. Aj keby to bola pravda, nemalo by to vplyv na pravdivosť náboženstiev. Ale v podstate je pravdepodobné, že to tak nie je.

Nielenže traja najväčší americkí filantropi sú neverci [nenáboženskí], sú aj presvedčivé dôkazy, že darcovia pre ateistické zbierky sú aspoň takí štedrí ako veriaci darcovia [náboženskí]. Povedal by som, že rozdiel v dávaní medzi religióznymi a nereligióznymi je zanedbateľný, ak zarátate dary z čírej veľkodušnosti a odrátate dary na propagáciu ateizmu alebo cirkví (vrátane desiatkov), ako aj „dobročinné organizácie“, ktoré bezohľadne využívajú svoje zdroje viac na získavanie prívržencov ako na skutočne dobré ciele.

V tejto súvislosti je oslobodenie cirkví od daní škandálom. Nikto nepopiera, že niektoré cirkvi robia charitatívne dielo. To však neznamená, že by mala byť oslobodená od daní každá organizácia, ktorá si dá názov cirkev. Ak chce byť oslobodená od daní, mala by každá cirkevná organizácia dokázať, že robí charitatívne dielo, ako to musí dokazovať každá iná. Namyslení evanjelikálni pastori v prepychových vilách a so súkromnými lietadlami sú nehanebnosť. To sa nedá obrániť.

Príklady dobročinných organizácií, založených neveriacimi v ostatných rokoch zahrnujú Skeptics and Humanists Aid and Relief Effort, organizovaná obdivuhodným Strediskom pre slobodné bádanie; a Humanist Charities, ktorú vedie Americká humanistická asociácia. Keď bolo v roku 2010 zemetrasenie na Haiti, založila Nadácia Richarda Dawkinsa pre rozum a vedu Non-Believers Giving Aid (NBGA). Prostredníctvom webovej stránky RichardDawkins.net nazbierala za mesiac viac ako pol milióna $, a to vo forme malých darov od tisícov darcov; všetko, bez odpočítania výdavkov, postúpila Lekárom bez hraníc a Červenému krížu.

Najambicióznejší príklad iniciatívy neveriacich darcov [nenáboženských] založil nedávno ateistický aktivista a filantrop Todd Stiefel. Jeho rodina sľúbila zdvojnásobením sumy darov doplniť zbierku ďalším pol miliónom USD, takže celková suma bude milión USD a pôjdu na pomoc výskumu rakoviny cez nadáciu Foundation Beyond Belief.

Povedali by ste, že takú veľkodušnosť prijme každá charitatívna organizácia s otvoreným náručím. Je však fakt, že American Cancer Society (Americká spoločnosť pre boj s rakovinou) ju odmietla – z dôvodov, ktoré sú prinajmenšom nejasné. Nehovorí to samo za seba? Pán Stiefel bol dosť zdvorilý, aby to otvorene komentoval, ale Greta Christina to urobila vo dvoch článkoch na stránke The Orbit:

Ak je Christinina téza len spolovice správna, je fakt, že ateisti sú takí štedrí, ešte pozoruhodnejší. Je možné, že sú štedrí napriek ťažkostiam, ktoré im stavajú do cesty charitatívne organizácie, o ktorých by sa myslelo, že privítajú ich peniaze s vďačnosťou? Môže byť, že ďaleko od toho, že by si zaslúžili reputáciu nežičlivosti, ateisti si vyslúžili svoju reputáciu nezaslúžene, a to spôsobom, ktorý je takmer komicky ironický.

Našťastie má tento osobitný príbeh šťastný koniec.

Na rozdiel od Americkej spoločnosti pre boj s rakovinou (ASR), Spoločnosť pre liečbu leukémie a lymfómu bola veľmi šťastná, urobila správnu vec a prijala dar pána Stiefela v duchu správnej reakcie na jeho nesebeckú štedrosť.

Okrem bežných darov založil Todd Stiefel Foundation Beyond Belief (FBB, Nadácia mimo viery) ako miesto stretávania miestnych voľnomyšlienkarov, ateistov a sekulárnych humanistov [svetských humanistov], kde sa organizujú pochody pod heslom „Svetlo v noci“/„Osvieťme noc“.

Som hrdý na to, že americká vetva Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (RDFRS) je oficiálny sponzor tohto projektu, a že FBB sa rozhodlo, že ich cieľ v roku 2012 bude zasvätený pamiatke môjho priateľa Christophera Hitchensa. Vyzývam všetkých nevercov, aby navštívili webovú stránku nadácie Foundation Beyond Belief a darovali, prípadne ešte lepšie, aby sa pripojili do tímu zberačov darov, čo znásobí silu našich snáh.

Ak urobíte dar pre FBB, môžete si byť istí, že Stiefelova rodina zdvojnásobí váš dar a venuje ho na dobrý účel – charitatívnej organizácii, ktorá je šťastná pri myšlienke, že ateisti a voľnomyšlienkari sú plnohodnotné ľudské bytosti, ktorých štedrosť je aspoň tak vážna, ako štedrosť veriacich [náboženských ľudí].


Preložil: Rastislav Škoda.

Článok bol pôvodne uverejnený 16. 7. 2012.

Autor článku: Richard Dawkins, narodil sa 26. marca 1941 v Nairobi (Keňa), evolučný biológ, významný humanista, v roku 1996 ocenený titulom Humanista roka, najhlasnejší svetový spisovateľ, rečník a moderátor popularizácie ateizmu – hlavne cestou kritiky náboženstva a propagáciou Darwinovej teórie prírodného vývoja.

Čitatelia časopisu Prospect ho hlasovaním zaradili medzi troch najvýznamnejších súčasných intelektuálov sveta (s Noamom Chomskym a Umbertom Ecom).

Jedna odpoveď na “Nepotrebujete boha, aby ste boli dobrí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *