Kategórie
Tlačové správy

Inovatívne riešenie trenčianskej firmy je súčasťou európskeho projektu, ktorý by mal prispieť k vyššej energetickej nezávislosti

V regióne vzniknú desiatky odborných pracovných miest.

Energo – Aqua

Trenčín – Spoločnosť Energo – Aqua vyvíja na Slovensku úložisko elektrickej energie v podobe kontajnerového systému z batérií druhej životnosti, ktoré bude slúžiť ako podpora obnoviteľných zdrojov. Ide o unikátny projekt, ktorý pomôže nielen Slovensku, ale aj Európe posunúť sa bližšie k energetickej nezávislosti. Na vývoji a výskume tejto inovácie sa aktívne spolupodieľajú aj slovenské univerzity, čím projekt priamo prepája vzdelávanie s potrebami praxe. Zároveň prinesie do trenčianskeho regiónu desiatky nových pracovných miest. Národný výberový proces projektov riadilo Ministerstvo hospodárstva SR, od ktorého spoločnosť Energo – Aqua získala na tento účel nenávratný finančný príspevok vyše 15 miliónov eur.

Srdcom úložiska budú regenerované li-ionové akumulátory z elektromobilov. Tie sa budú spájať do kontajnerových systémov s kapacitou od 250 do 750 kWh. Kontajnerové úložiská prispejú k efektívnejšiemu využitiu energie z obnoviteľných zdrojov, posilnia energetickú bezpečnosť prevádzky energetických sietí a posunú tak Slovensko i Európu bližšie k energetickej nezávislosti.

Projekt úložísk z batérií druhej životnosti vytvára priestor pre inžinierov a odborníkov v oblasti energetiky a cirkulárnej ekonomiky, ako aj pre vedcov a študentov. Na výskume a vývoji úložísk sa aktívne spolupodieľajú aj slovenské univerzity a spoločnosť Energo – Aqua tak vytvára most medzi akademickým výskumom a jeho praktickým využitím:

„Spojenie akademickej obce s aplikovaným výskumom je na Slovensku mimoriadne vzácne, no pre budúci rozvoj slovenskej vedeckej obce kľúčové. Vzájomná spolupráca na projektoch európskeho rozmeru ponúkne univerzitám, nádejným výskumníkom a vedcom, ale aj partnerom z podnikateľského sektora možnosti spoločného rastu v medzinárodnom prostredí,“ hovorí Jozef Matušov, projektový líder a predseda predstavenstva spoločnosti Energo – Aqua.

Projekt je spolufinancovaný z nenávratného príspevku vo výške 15 207 067, 65 €, ktoré spoločnosť získala od Ministerstva hospodárstva SR na základe hodnotenia Európskej komisie. Okrem toho, že táto inovácia prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov, prinesie aj nové pracovné príležitosti v Trenčíne a v jeho okolí. Projekt ráta s vytvorením desiatok priamych a nepriamych pracovných miest, vrátane výskumných a projektovo-realizačných pozícií.


Spoločnosť ENERGO – AQUA a.s. bola založená v roku 2004 a zaoberá sa prípravou, realizáciou a prevádzkovaním malých vodných elektrární. Doposiaľ spustila do prevádzky niekoľko malých vodných elektrární na rieke Hron a na rieke Váh. Spoločnosť ENERGO – AQUA a.s. sa v rámci projektu European Battery Innovation, ktorý patrí medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI), venuje aj vývoju kontajnerových batériových úložísk z regenerovaných modulov (Second-Life Battery Storage Systems).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *