Kategórie
Tlačové správy

Potrebujeme okamžité systémové nástroje pri podpore vzdelávania detí vojny

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje, že školstvo je po mimoriadne ťažkých dvoch rokoch vo veľmi zlej situácii.

Doliehajú naň mnohé nedoriešené problémy z minulosti (atraktivita učiteľského povolania, nízke finančné ohodnotenie, slabá vybavenosť škôl, personálne poddimenzovanie, nedostatok asistentov a odborných zamestnancov, nízka miera spolupráce od žiakov až k ministerstvu) a k tomu sa pripájajú nové výzvy, akými sú duševné zdravie, inkluzívne vzdelávanie, reforma školstva. Po ťažkých pandemických rokoch vidíme oveľa výraznejšie nedostatky fungovania, únavu, vyčerpanie. Do tejto situácie je ministerstvo školstva postavené pred ďalšiu, historicky nepredstaviteľnú výzvu pomôcť a podporiť deti, ktoré niekto násilným spôsobom, bombardovaním vyhnal z ich škôl a domovov.

Prvé dva týždne ukázali, že v poskytovaní pomoci potrebujeme kvalitnú koordináciu a musíme sa vyhnúť živelnej integrácii. Dnes ministerstvo odporúča rodičom ukrajinských detí, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii v cudzej krajine, hľadať si školu samostatne. Ďalší postup ponecháva na riaditeľov škôl. Namiesto toho, aby sa začleňovanie detí riešilo centrálne na úrovni krajov, pri ktorých by sa vytvorili dočasné adaptačné centrá podpory alebo alokované pracoviská vybraných škôl na postupné začleňovanie, sme svedkami „hurá systému“. Samosprávy, regionálne úrady a ministerstvá nespolupracujú, čo sa ukázalo už v pandémii. Začleňovanie detí náhodne do škôl bude vyžadovať komplexný podporný servis (jazykové kurzy, zamestnávanie ukrajinských asistentiek a odborných zamestnancov, podpora krízových a školských podporných tímov, poradenská starostlivosť), ktorý sa dá veľmi ťažko z aktuálnych kapacít našich škôl zabezpečiť. Táto živelná cesta, na ktorú sme nastúpili, bude bez podpory zvonka pre naše školy veľmi náročná.

Komora ma úplne jasno v nutnosti pomoci a inkluzívnej podpory, stojíme pevne na strane ukrajinských rodín. V školstve však pomoc nemôže fungovať živelne, musí mať krízový manažment a zadefinovanú spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov. Komora, ale aj množstvo našich partnerských organizácií, je plne pripravená spolupracovať. Systémovo.

Slovenská komora učiteľov

Pozri: Školy pre Ukrajinu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *