Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť zo stredného Považia prišla s unikátnym projektom regenerácie použitých batérií z elektromobilov

Projekt regenerácie použitých batérií z elektromobilov sa venuje výrobe druhotných batériových modulov.

Dubnica nad Váhom – Unikátny projekt ZTS VV zameraný na regeneráciu batérií z elektromobilov splnil náročné kvalitatívne kritériá Európskej komisie a spoločnosť tak získala financovanie od Ministerstva hospodárstva SR. Inovácia, ktorá je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, bola podporená nenávratným finančným príspevkom vo výške 14 940 043,13 eur. Ide pritom o originálny počin slovenských odborníkov, ktorý patrí medzi 42 jedinečných európskych projektov ako dôležitá súčasť európskeho batériového value-chain.

Projekt regenerácie použitých batérií z elektromobilov sa venuje výrobe druhotných batériových modulov. Tak ako každé zariadenie, aj batéria v elektromobile sa časom opotrebuje a stáva sa užívateľsky nekomfortnou. Spoločnosť ZTS VV vyrobí z vyradenej opotrebovanej batérie procesom regenerácie batériový modul s garantovanou životnosťou a parametrami určenými na využitie prioritne v energetickom sektore v menej dynamických aplikáciách.

Realizácia projektu regenerácie batérií prispeje k energetickej nezávislosti Slovenska a Európy, posilní cirkulárnu ekonomiku, prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov.

„Naše inovácie menia pohľad na využiteľnosť starších, v automobilovom svete nepoužiteľných, batérií z elektromobilov. V rýchlorastúcom segmente elektromobility tak významne predĺžia životný cyklus batérií a prispejú tak k zníženiu produkovaných emisií pri výrobe nových článkov. Rovnako podporia možnosti využívania zelenej energie vďaka cenovo dostupnejším riešeniam určeným na jej uskladnenie,“ hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Projekt bude prínosný aj pre slovenské vysoké školstvo a vedu. Na výskume a vývoji projektu sa totiž aktívne spolupodieľajú slovenské univerzity a vzniká tak most medzi akademickým výskumom a jeho praktickým využitím. V neposlednom rade sa projekt spoločnosti ZTS VV podpíše na rozvoji stredného Považia, a to vytvorením desiatok priamych a nepriamych pracovných miest.


Spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. vznikla v roku 1997, no jej korene siahajú do 30. rokov minulého storočia. Spoločnosť sa ako jediná na Slovensku dlhodobo a odborne zaoberá rekonštrukciami vodných elektrární, navrhovaním nových projektov malých vodných elektrární, ako aj podporou kvalifikovanej údržby týchto zariadení. Ponúka tiež projekčné a konštrukčné riešenia pre jadrovú energetiku. ZTS VV sa zároveň venuje výskumu a vývoju v oblasti vodných turbín a ich príslušenstva, vrátane inovácií a návrhu nových technologických riešení. Najnovšie sa spoločnosť v rámci projektu Regenerácia použitých batérií z elektromobilov (Regeneration of used EV batteries) zameriava na možnosti opakovaného využitia regenerovaných akumulátorov v menej dynamických aplikáciách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *