Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme rodiny s malými deťmi, na viac miest v škôlkach v Bratislavskom kraji ide vyše 23 miliónov eur

Podporu môžu získať aj súkromné či cirkevné materské školy.

Pomáhame rodinám riešiť problémy s umiestňovaním detí v škôlkach. Pre zriaďovateľov materských škôl v Bratislavskom kraji vypísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) výzvu, v rámci ktorej sa rozdelí vyše 23 miliónov eur. Stovky nových miest pre škôlkarov pribudnú vďaka podpore z eurofondového regionálneho programu IROP a štátneho rozpočtu. Ide vôbec o prvú takúto eurofondovú podporu určenú pre škôlky výlučne v Bratislavskom kraji. Z doterajších výziev pre celé Slovensko bolo financovaných už 25 000 nových miest v škôlkach vo všetkých regiónoch.

„S nedostatkom miest pre deti v škôlkach zápasia obce a mestá na celom Slovensku. V Bratislavskom kraji je však tento problém najvypuklejší aj preto, že počet obyvateľov v tomto kraji neustále rastie a má pritom veľmi obmedzené možnosti využívať eurofondy. Ak sa rodičom nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať iné, finančne oveľa náročnejšie riešenia. Zvýšené náklady na škôlku tak ukrajujú z rodinných rozpočtov mladých rodín. Naším cieľom je zabezpečiť, aby každé dieťa malo právo na škôlku. Rodičom musíme pomáhať, aby svoj súkromný život a starostlivosť o deti mohli lepšie skĺbiť s prácou. Rozširovanie a modernizácia škôlok je preto pre nás jednou z priorít regionálneho rozvoja, a to nielen v Bratislavskom kraji, ale na území celého Slovenska,“ zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Súčasná výzva je v aktuálnom programovom období v poradí už štvrtou z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorá je zameraná na rozširovanie miest v materských školách. Spolu so súčasnou výzvou išlo na zvyšovanie kapacít škôlok na celom Slovensku viac ako 157 miliónov eur, vďaka čomu doteraz vzniklo vyše 25 000 nových miest pre deti. V dvoch doterajších celoslovenských výzvach sa o podporu mohol uchádzať tiež Bratislavský kraj, ktorý získal celkovú podporu takmer 14 miliónov eur. MIRRI SR okrem toho vlani vyhlásilo pre Bratislavský kraj výzvu z dotácií regionálneho rozvoja vo výške 4 milióny eur. O dotácie na rozširovanie kapacít škôlok môžu z výzvy žiadať mestské časti Bratislavy a mestá v kraji.

„V súčasnosti v škôlkach v Bratislavskom kraji chýba až okolo 2 500 miest pre deti. Aby mohli škôlky navštevovať všetky deti, ktoré majú nárok na predškolskú dochádzku, malo by pribudnúť až 360 nových tried. V investíciách do materských škôl preto budeme pokračovať vo všetkých regiónoch aj z nových eurofondov. Eurofondy tu sú na to, aby zlepšovali život ľudí na Slovensku a nie, aby končili na účtoch oligarchov, ako sa často dialo v minulosti,“ zdôraznila Remišová.

Z najnovšej výzvy z programu IROP, ktorý riadi ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, sa pre zriaďovateľov materských škôl v Bratislavskom kraji rozdelí takmer 23,3 milióna eur z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok.

„Podporu tak môžu získať nielen obecné, ale aj súkromné materské školy, taktiež škôlky, ktoré spravujú občianske združenia a cirkvi,“ upozornila ministerka.

Žiadatelia môžu žiadať o podporu na:

  • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov základných škôl)
  • stavebno-technické úpravy areálov MŠ, vrátane detských ihrísk, záhrad a tiež športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ

Maximálna výška dotácie na jeden projekt sa pohybuje od 2,25 milióna eur do 2,5 milióna eur. Pri projektoch rozširovania existujúcich materských škôl musí žiadateľ medzi iným zabezpečiť, aby sa rozšírením zvýšila kapacita minimálne o 10 miest. V prípade projektov na zriadenie novej materskej školy musí žiadateľ myslieť napríklad aj na to, že ešte pred tým, ako sa bude uchádzať o podporu z výzvy, musí požiadať ministerstvo školstva o zaradenie materskej školy do siete škôl a školských zariadení.

Ministerka Remišová uviedla, že v súvislosti s krízovou situáciou na Ukrajine a prílevom utečencov na Slovensko MIRRI SR analyzuje všetky možnosti, ako na riešenie dopadov využiť naplno aj eurofondy.

„Momentálne analyzuje potreby, vyčísľujeme výšku dostupných zdrojov z eurofondov vo všetkých programoch a hľadáme vhodné nastavenie podpory pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je v prvom rade poskytnúť im pomoc v oblastiach sociálneho začlenenia, zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, starostlivosti o deti a nevyhnutnej potravinovej a materiálnej pomoci. Samozrejme, s Európskou komisiou rokujeme o možnosti navýšenia podpory už vo vyhlásených výzvach, ktoré sú určené napríklad pre materské, základné či stredné školy,“ dodala vicepremiérka Remišová.


Informácie o novej výzve a dokumenty nájdete na stránke www.mirri.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *