Kategórie
Tlačové správy

Slovenskú obec Vrbovka a maďarský Őrhalom spojí nový most, obyvatelia ušetria obchádzkou 25 km

Vytvorením tohto nového cestného spojenia sa otvoria širšie možnosti cezhraničného toku pracovnej sily a posilní sa vzájomná spolupráca.

Vrbovka/Őrhalom – Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič spolu s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóm dnes symbolickým uložením časovej schránky odštartovali výstavbu mosta medzi obcami Vrbovka a Őrhalom.

„Vytvorením tohto nového cestného spojenia sa otvoria širšie možnosti cezhraničného toku pracovnej sily a posilní sa vzájomná spolupráca, ktorej výsledným efektom bude rozvoj regiónov na oboch stranách hranice v ekonomickej, kultúrnej, sociálnej, ale aj inštitucionálnej oblasti. V konečnom dôsledku tak dôjde k skvalitneniu života obyvateľov na oboch stranách hranice,“ zdôraznil štátny tajomník Dušan Velič.

Záujem Slovenska a Maďarska o stavanie mostov tak podľa neho neostáva len v obraznej rovine, ale tieto vzájomné snahy sú zhmotnené v konkrétnych objektoch, akým bude aj nový most spájajúci obce Vrbovka a Őrhalom.

Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené do 1,5 km, najbližšou možnosťou prekročenia hranice je v súčasnosti hraničný priechod s obchádzkou zhruba 20 – 25 km. Obmedzuje to možnosti cezhraničnej mobility pracovnej sily a efektívnej teritoriálnej spolupráce a súčasne aj konkurencieschopnosť slovensko-maďarského pohraničného regiónu.

Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31 m zahŕňa aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovu cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m, a vybudovanie oddychovej plochy v blízkosti mosta. Výstavba je realizovaná v rámci tzv. „Teritoriálneho akčného plánu zamestnanosti (TAPE)“ programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.

Cieľom projektu je zlepšenie priameho cezhraničného spojenia medzi obcami prostredníctvom výstavby mosta cez rieku Ipeľ. Celkový rozpočet projektu je 3 049 907 €, z tejto sumy bude 2 592 421 € financovaných z fondu ERDF.

V marci 2014 bolo na úrovni predsedov vlád Slovenskej republiky a Maďarska podpísané Memorandum o podpore komplexného rozvoja verejných komunikácií prekračujúcich spoločnú štátnu hranicu Slovenskej republiky a Maďarska v programovom období 2014 – 2020.

V prílohe tohto memoranda je uvedených 64 navrhovaných nových hraničných priechodov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom vybudovaní najmenej 25 nových vzájomne prepojených verejných komunikácií z uvedených 64 projektov v programovom období EÚ 2014 – 2020 prostredníctvom financovania z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, ako aj z ďalších operačných programov a fondov.

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času potrebného na prepravu aj k zníženiu dopravných nákladov. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou obcou. Zároveň sa otvoria nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvoja aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.

Štátny tajomník MIRRI SR D. Velič (vpravo) a maďarský minister zahr. vecí P. Szijjártó
Štátny tajomník MIRRI SR D. Velič (vpravo) a maďarský minister zahr. vecí P. Szijjártó.

Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *