Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Operácia „Dobrý sused“

Ubehol týždeň, od kedy, Ruská federácia bezprecedentne napadla našu susednú krajinu, Ukrajinu. Od prvého dňa invázie jej naši susedia intenzívne vzdorujú a ukázali prevahu vo väčšine dôležitých bojov. Boli taktiež doteraz schopní ubrániť väčšinu svojho územia.

Operácia „Dobrý sused“

Napriek tomu, sú však civilné a vojenské straty na vzostupe. Ukrajina potrebuje v tejto chvíli zdravotnícke vybavenie a podporu v podobe zdravotníckeho personálu a v nasledujúcich dňoch a týždňoch jej bude potrebovať ešte viac.

Operácia Akadémie Urgentnej Medicíny (AEM) „Dobrý sused“ je pripravená a beží. Intervencia v teréne a nasadenie Mobilného zdravotníckeho tímu (MMT) na Ukrajine prebehne v blízkych dňoch. Prvotné zhodnotenie potrieb bolo vykonané našimi členmi a partnermi, ktorí sa už na Ukrajine nachádzajú, kým my ostatní ukončujeme potrebné prípravy na Slovensku.

V tejto chvíli si dovoľujeme požiadať našich podporovateľov o podporu vo forme darovania nasledujúceho špecializovaného zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia:

Turnikety – končatinové/junkčné; tlakové obväzy/krytie; hemostatická/nehemostatická gáza; pomôcky pre zaistenie dýchacích ciest/sety na krikotómiu; okluzívne hrudné krytia; dekompresné punkčné ihly/sety na hrudnú drenáž; sety na poľnú transfúziu krvi; ohrievače IV/IO roztokov; IO sety; popáleninové krytia; dlahy; sety na prevenciu hypotermie; skladacie nosidlá; stojany na nosidlá; poľné trauma batohy; poľné pľúcne ventilátory; poľné odsávacie jednotky; defibrilátory; nitrilové rukavice; multitooly; čelovky; vrecia na mŕtvoly.

Viac o tom ako nás môžete podporiť zistíte po kliknutí na priložený odkaz. Prosíme, šírte túto informáciu s vašimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a spolupracovníkmi. Sledujte ďalšie informácie a možnú výzvu pre zdravotníckych dobrovoľníkov. Pomôžte nám, aby sme my mohli pomôcť iným a zachrániť tak životy našich nevinných susedov!

Ďakujeme!

Srdce (emotikon)

Pozri: Akadémia Urgentnej Medicíny.


Anglicky (In English):

Operation “Good Neighbor”

It has been a week since the Russian federation unprecedently invaded our neighboring country, Ukraine. Since the first day of the invasion, our neighbors have been putting up some fierce resistance and prevailed in most of their battles. They have been also able to defend the vast majority of their territory.

However, the civilian and military casualties are on the raise. Ukraine is in the need of medical equipment and support of medical professionals right now, and will only need more in upcoming days and weeks.

The Academy of Emergency Medicine (AEM) has the operation “GOOD NEIGHBOR” up and running. The on the ground intervention and deployment of our Mobile Medical Team (MMT) to the territory of Ukraine is now only few days away. The primary needs assessment has been done by our partners and members who are already in Ukraine, while the rest of us finalize the necessary preparations in Slovakia.

At this moment, we humbly ask our supporters to help us with collecting and donating following specialized medical and non-medical equipment:

TOURNIQUETS – LIMB/JUNCTIONAL; PRESSURE BANADAGES/DRESSINGS; HEMOSTATIC/NON-HEMOSTATIC GAUZE; AIRWAY ADJUNCTS/CRIC KITS; CHEST SEALS; DECOMPRESSION NEEDLES/CHEST TUBES; FIELD BLOOD TRANSFUSION KITS; FIELD IV/IO FLUID WARMERS; IO KITS; BURN DRESSINGS; SPLINTS; HYPOTHERMIA PREVENTION KITS; COLLAPSIBLE LITTERS; LITTER STANDS; FIELD TRAUMA PACKS; FIELD VENTILATORS; FIELD SUCTION UNITS; DEFIBRILATORS; NITRILE GLOVES; TRAUMA SHEARS; MULTITOOLS; HEADLAMPS; BODY BAGS.

You will find out more on how to support us by clicking on the following link. Please share this information with your family, friends and co-workers. Stay tuned for more information and possible medical volunteer opportunities! Help us so we can help others and save lives of our innocent neighbors!

Thank you!

Srdce (emotikon)

See: The Academy of Emergency Medicine.


Zdroj: Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency Medicine (AEM).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *