Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Kto pomôže Ukrajine

Od štvrtka 24. 2. 2022 sme svedkami začínajúcej ruskej invázie na Ukrajinu.

Kto pomôže Ukrajine

V tejto situácii chceme prejaviť Ukrajine solidaritu a poskytnúť svoju pomoc.

Máme totiž spoločné hodnoty postavené na princípoch mieru, ľudských práv, dodržiavania medzinárodného práva a teritoriálnej suverenity a nezávislosti Ukrajiny.

Chceme ako občianska spoločnosť vyjadriť jednoznačné odsúdenie krokov Ruskej federácie.

Stojíme za Ukrajinou ako suverénnym štátom a vyjadrujeme našu solidaritu ukrajinským občanom, ktorí konfliktom najviac trpia.

Sme pripravení poskytnúť pomoc všetkým, ktorí sa následkom konfliktu ocitli v ohrození. Preto Donio n.f. iniciovalo výzvu #KtoPomôžeUkrajine na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození. Ľuďom priamo na území Ukrajiny pomôžeme prostredníctvom práce mimovládnych a občianskych organizácií zabezpečiť potravinové či hygienické balíčky, zdravotnícke potreby, pitnú vodu, drevo na kúrenie a pod.

V prípade potreby financie pôjdu aj na podporu ľudí, ktorí zo strachu o svoj život opustia Ukrajinu a prídu na Slovensko. Organizácie pôsobiace na Slovensku, vrátane ukrajinských komunít, pomôžu ľuďom z Ukrajiny zabezpečiť základné životné potreby, právnu a psychologickú pomoc, a podporia ich začlenenie do spoločnosti.

Podajme spoločne Ukrajine pomocnú ruku

Výzvu podporujú:
Ambrela, Amnesty International , Bystriny, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození, eRko, Evanjelická diakonia, >Fairtrade Česko a Slovensko, Karpatská nadácia, Kto pomôže Slovensku, Liga za ľudské práva (Human Rights League), MAGNA, Nadácia Integra , Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nie v našom meste, OZ ADRA, Mareena, Hekima, SAVIO, PDCS, Platforma Hlas, SME SPOLU (Ukrajina-Slovensko SOS), Slovenská humanitná rada (Slovak Humanitarian Council), Slovak Foreign Policy Association, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, UNICEF, Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva (Українсько-Словацька Ініціатива), Vagus.

Pozri: Donio Slovensko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *