Kategórie
Tlačové správy

Nová partnerka v Taylor Wessing

Advokátka Andrea Čupeľová sa stala novou partnerkou slovenskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Andrea Čupeľová
Andrea Čupeľová.

Kancelária tak posilňuje svoje rady partnerov a partneriek o skúsenú advokátku a rešpektovanú odborníčku na pracovné právo. Zastúpenie žien v manažmente kancelárie sa tak zvýšilo z 20 na 33 percent. Medzinárodné štatistiky hovoria, že žien advokátok je v kanceláriách okolo 40 percent, na partnerských pozíciách je to len 25 percent. Na Slovensku je to dokonca iba niečo okolo 10 percent. ¹

Andrea Čupeľová pôsobí v kancelárii Taylor Wessing od roku 2018. Od roku 2020 vedie spolu s Radoslavou Lichnovskou oddelenie pracovného práva. Pod vedením oboch advokátok sa päťčlenný tím právnikov venujúcich sa pracovnému právu vyprofiloval na lídra na slovenskom trhu.² Aj v medzinárodnom hodnotení je oddelenie pracovného práva v Taylor Wessing dlhodobo považované za „prvú ligu“.³ Po skončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského pracovala Andrea ako advokátsky koncipient najprv v najväčšej lokálnej advokátskej kancelárii.

Následne koncipientskú prax zavŕšila a ďalej pokračovala päť rokov ako advokátka v medzinárodnej advokátskej kancelárii DLA Piper Weiss-Tessbach; Andrea je vydatá a má dve deti.

Andrea Čupeľová: „Už počas svojej predošlej profesijnej kariéry som mala vždy šťastie na rôznorodé a podnetné pracovné prostredie. Avšak práve v Taylor Wessing som sa takpovediac našla. Od počiatku našej spolupráce som vnímala, že práve tu je najlepšie miesto pre moje pôsobenie, predovšetkým s ohľadom na hodnotové a pracovné zameranie našej kancelárie. V neposlednom rade je pre mňa výnimočný náš kolektív, v ktorom pôsobia nesmierne odborne zdatní a kreatívni ľudia, s ktorými je radosť spolupracovať. Som veľmi rada, že naša synergia bola od počiatku aj zo strany partnerov kancelárie vzájomná a s rešpektom a vďakou sa teším na moje ďalšie, verím, že nemenej úspešné, pôsobenie v Taylor Wessing na pozícii partnerky.“

„Pandémia priniesla nové príležitosti, ale aj nové výzvy. Ani advokácia sa nevyhla čiastočnej zmene priorít jednotlivca – od celospoločenskej prospešnosti k väčšej starostlivosti o vlastnú rodinu a našich najbližších. Práca na diaľku, pri garantovaní maximálnej flexibility pracovného a osobného času ešte viac konkuruje princípom modernej advokácie, založenej na rýchlo sa prehlbujúcej odbornej špecializácii a rastúcej nevyhnutnosti spolupráce jednotlivcov vo väčšom projektovom tíme. Čeliť týmto výzvam môžeme iba tým, že sa budeme maximálne snažiť zrovnoprávniť postavenie právničiek a právnikov s rovnakým pracovným a hodnotovým nastavením na všetkých úrovniach v kancelárii. Dôležité je tiež sprístupniť aj partnerské pozície mladým ľuďom, ktorí do rozhodovacích procesov prinesú nový, nezaťažený pohľad. Andrea je advokátka s nesmiernym odborným a ľudským potenciálom. Aj preto sme mimoriadne radi, že Andrea prijala výzvu spoluvytvárať víziu našej kancelárie ako inkluzívnej, modernej a rodovo spravodlivej firmy,“ uviedol riadiaci partner kancelárie, Andrej Leontiev.

The Slovak Spectator už tretí rok po sebe zaradil Taylor Wessing na druhé miesto medzi najväčšími medzinárodnými kanceláriami.4 Taylor Wessing je podľa uvedeného rebríčka už štvrtý rok v rade najväčšou medzinárodnou advokátskou kanceláriou podľa počtu právnikov. V súčasnosti v nej pracuje 32 právnikov, z toho 16 žien.

V prieskume The Slovak Spectator sa v pomere spolupracujúcich advokátok a advokátov kancelária Taylor Wessing s 56 percentami advokátok umiestnila deviata zo 43 najväčších kancelárii na Slovensku.


O Taylor Wessing Slovensko

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje v poskytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti.

V roku 2021 (rovnako ako v roku 2019 a 2020) ju The Slovak Spectator označil v celkovom hodnotení ako druhú najväčšiu medzinárodnú kanceláriu na Slovensku. Taylor Wessing získala v roku 2015 hlavnú cenu Via Bona Slovakia, Cenu za zodpovedné podnikanie.

O Taylor Wessing

Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária s viac ako 1 000 právnikmi, ktorá poskytuje právne služby klientom z najdynamickejších odvetví priemyslu. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom sa zameriavame na dosiahnutie požadovaného cieľa, pomáhame im uspieť inovatívnym pohľadom na ich podnikanie. Našich 28 kancelárií v Európe, na Blízkom východe a Ázii ako aj dve zastúpenia v USA nepredstavujú len formálnu prítomnosť v regióne – spájajú to najlepšie z miestneho podnikania, priemyslu a kultúrneho povedomia s medzinárodnými skúsenosťami s cieľom poskytovať rozumné obchodné riešenia pre našich klientov.

1 000+ právnikov 300+ partnerov 28 kancelárií 16 jurisdikcií


  1. Klient si myslel, že som asistentka. Ženy v advokácii stále bojujú aj s predsudkami
  2. Who advised the most in tenders and on labour matters?
  3. The Legal 500 law firm profiles
  4. Which are the largest law firms in Slovakia?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *