Kategórie
Tlačové správy

Osem organizácií oživí svoje zelené projekty sumou 50-tisíc eur

Jedinečný grantový program na Slovensku, zacielený čisto na podporu dlhodobých iniciatív v oblasti ochrany prírody a zelenej ekonomiky, predstavuje výsledky svojho druhého ročníka.

Nadácia VÚB v rámci Envirograntov na základe výberu nezávislej poroty expertov podporuje 8 víťazných subjektov neziskového sektora vo rôznych regiónoch Slovenka celkovou sumou 50-tisíc eur.

Príležitosti získať zdroje pre projekty reagujúce na stále viac strácajúcu sa biodiverzitu v našej prírode či sľubné modely sociálneho podnikania, ktoré budú poháňať udržateľný rozvoj v regiónoch Slovenska, sú stále pomerne obmedzené. Práve grantová schéma Nadácie VÚB Envirogranty umožnila neziskovým organizáciám a iniciatívam už druhý rok po sebe získať granty na svoje projekty, ktoré môžu budúci rok efektívne zužitkovať a premeniť na životaschopné aktivity.

Zelenú na svoju realizáciu dostáva osem projektov

Svojimi projektmi sa do grantovej výzvy zapojilo celkovo 98 subjektov, ktoré predložili spolu 70 projektov zameraných na ochranu našej prírody a 28 návrhov prispievajúcich k rozvoju zelenej ekonomiky v krajoch Slovenska.

Nezávislá odborná komisia vyhodnotila ako najlepšie týchto 8 organizácií, ktoré získavajú grantovú podporu:

  • Rodová Ekofarmička Irija – iniciátori projektu vďaka grantu vytvoria v Čiernych Kľačanoch výsadbou 300 stromov starých československých ovocných odrôd, rýchlorastúcich a divorastúcich drevín tzv. biokoridor – ten bude pomáhať nielen v raste stromov, ale aj poskytovať dostatok potravy pre hmyz a divo žijúce aj hospodárske zvieratá.
  • Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá – v rámci tohto projektu bude zakúpené špeciálne prenosné zariadenie, ktoré dovybaví záchrannú stanicu voľne žijúcich zvierat – cieľom projektu je vykonávať veterinárnu diagnostiku a ošetrenie bez potreby transportu živočíchov mimo zariadenia, čo prispeje k zníženiu stresu ošetrovaných zvierat a zvýši ich vyhliadky na úspešnú liečbu a vypustenie späť do voľnej prírody.
  • BONA FIDE, o.z. – hlavnou myšlienkou tohto podporeného projektu je vybudovanie unikátnych vertikálnych záhrad a mobilnej zelene, čo priblíži priestory nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik v Košiciach bližšie k prírode.
  • Bratislavské regionálne ochranárske združenie – cieľom myšlienky je obnoviť dnes už skoro neexistujúci krajinný prvok – pastevné lesy, ktorých absenciou prichádzame o nespočetné množstvo druhov. Na obnovu pastvy v lese však chýba potrebná infraštruktúra, preto bude z tohto projektu vybudované elektrické oplotenie, napájanie pre zvieratá a na pomoc pri obnove pastevného lesa sa okrem oviec a kôz pridá aj pôvodné, voľne žijúce plemeno koní – Exmoorske pony.
  • Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o. – podstatou projektu je komunitné vysadenie vetrolamu z ovocných stromov Pustých Úľanoch s cieľom zvýšiť biodiverzitu, ochrániť oblasť pred vetrom a pôdnou eróziou, zlepšenia klimatických podmienok aj zachovanie historickej pamäte miesta.
  • Občianske združenie SaUvedom – organizácia vytvorí flexibilnú učebňu – Zdielňu – pre stretávanie sa komunity a dobrovoľníkov a tiež na vlastné podujatia a vzdelávanie v Trnave. Vďaka tomuto priestoru budú môcť iniciátori zorganizovať približne o polovicu viac komunitných podujatí a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež prostredníctvom ponuky enviro programov.
  • Aevis n.o. – cieľom tohto podporeného projektu je rozvíjať v rámci podpory zelenej ekonomiky prírodný turizmus v jedinečnom NP Poloniny, vďaka ktorému bude môcť tento región s chráneným územím prosperovať a zároveň si zachovať svoje prírodné hodnoty. Projekt sa pritom zameriava na podporu sprevádzania ako kľúčovej aktivity tohto turizmu.
  • Cyklokoalícia – projekt má ambíciu vytvoriť efektívnejšie fungujúcu cyklodielňu s cieľom ešte lepšej podpory cyklistiky ako prvku trvalo udržateľnej mobility. V rámci tohto priestoru bude organizácia poskytovať poradenstvo pre verejnosť pri Orave svojich bicyklov, bude priestorom, kde sa budú rodiť zo starých dielov repasované bicykle.

Jednotlivé projekty získali z Nadácie VÚB podporu až do výšky 7-tisíc eur a ich realizácia bude prebiehať počas budúceho roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *