Kategórie
Tlačové správy

Od 1. januára 2022 viaceré skupiny pacientov nebudú doplácať za lieky v lekárni ani cent

Naším cieľom je zvýšiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Odpustenie doplatkov pre dôchodcov, ZŤP a ďalšie zákonom vymenované skupiny bude závisieť od výšky príjmu pacienta.

Nárok na odpustenie doplatku má pacient s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac. Doplatok bude pacientovi odpustený priamo v lekárni pri výdaji liekov.

Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy.

Uvedené sa týka týchto skupín pacientov:

  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • poberateľov invalidného dôchodku,
  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,
  • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,
  • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľov predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

Nárok na odpustenie doplatku ostáva naďalej zachovaný pre pacientov s príjmom vyšším ako 680 eur na mesiac. Zdravotná poisťovňa naďalej vráti pacientom doplatky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti po skončení kalendárneho štvrťroka na ich účet.

O týchto možnostiach sa môžete poradiť s vaším ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.


Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *