Kategórie
Tlačové správy

Zdravá duša školy

Ostatný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl.

Zdravá duša školy – Nadácia Orange

Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy.

V Nadácii Orange si želáme, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom a inšpiráciou žiakom a študentom. V rámci pilotného ročníka grantového programu Zdravá duša školy sme podporili 24 projektov.

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto témam:

  • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,

  • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,

  • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,

  • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 40 000 €. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 2 000 € a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v maximálnej výške 4 000 €. Viac informácií nájdete vo výzve.

Do termínu uzávierky 16. novembra 2021 sme prijali až 254 inšpiratívnych projektov.

Spolu s odbornou hodnotiacou komisiou sme vybrali 24 projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 40 000 eur. Detailnejšie výsledky nájdete v článku Výsledky grantového programu Zdravá duša školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

Tím Nadácie Orange

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *