Kategórie
Tlačové správy

Nová iniciatíva Sadíme budúcnosť spúšťa prvé kolo na získanie grantov

Odteraz sa môžu záujemcovia z radov obcí, škôl, organizácií či spolkov uchádzať o grant iniciatívy Sadíme budúcnosť vo výške až 4 tisíc eur.

Sadíme budúcnosť

Nový program nadácie Ekopolis ponúka pokrytie nákladov na výsadbu, starostlivosť o stromy, odborný dohľad a zafinancuje i potrebný materiál, náradie alebo dopravu. Podmienkou programu je výsadba miestnymi dobrovoľníkmi a následná starostlivosť. Výzva je otvorená do 15. februára 2022 a všetky detaily jarnej výzvy ponúka stránka Sadíme budúcnosť.

„Výzvou reagujeme na stále rastúci záujem ľudí reálne pomôcť našej krajine a stromy sú jedným z najdostupnejších riešení, aké momentálne máme. V rámci výzvy podporujeme výsadby stromov mimo les, teda v takej krajine, ktorá je najviac poznačená ľudskou činnosťou. Našim cieľom je sadiť správne stromy na správnych miestach a práve prostredníctvom tejto iniciatívy chceme prispieť k adaptácii Slovenska na zmenu klímy,“ hovorí v úvode Peter Medveď, riaditeľ nadácie Ekopolis.

Cieľom iniciatívy je návrat stromov do sídel, poľnohospodársky užívanej a otvorenej krajiny, teda najmä podpora výsadieb alejí, remízok, vetrolamov, sadov či parkov.

Grantový program Sadíme budúcnosť vo svojej úvodnej fáze funguje ako zásobník projektov zameraných na výsadbu stromov, pre ktoré nadácia Ekopolis priebežne hľadá zdroje na ich podporu, predovšetkým z prostredia firemných partnerov a darcov.

„V čase vyhlásenia výzvy nie je známa presná výška prostriedkov, ktorú program rozdelí, vieme však, že z prostriedkov, ktoré sú už teraz k dispozícii vďaka podpore našich doterajších partnerov, bude možné v roku 2022 financovať 10 – 15 komunitných projektov výsadby stromov po celom Slovensku,“ upresňuje Medveď.

Po jarnej uzávierke 15. februára vyhodnotí všetky projekty odborná komisia, ktorá bude prihliadať na zapojenie verejnosti do prípravy a realizácie výsadby, vhodný výber drevín i samotného miesta. Časť projektov bude podporených z prostriedkov, ktoré budú v čase vyhodnotenia k dispozícii. Ďalšie kvalitné projekty budú zaradené do zásobníka a podpora im bude pridelená po získaní financií počas roka 2022.

Medzi najväčších partnerov patrí VSE, Slovnaft, zmrzlina Míša, Pilsner Urquell či L’Oréal. Generálnym partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je spoločnosť GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. Záštitu nad iniciatívou prebralo Ministerstvo životného prostredia a odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *