Kategórie
Humanizmus

Hodina deťom: Podporili sme 75 jednorodičov

Zbierka však pokračuje ďalej.

Jednorodič s dcérou

Už poznáme prvých 75 jednorodičov, ktorých podporíme v rámci grantového programu Hodina deťom ešte tento rok. Vďaka verejnej zbierke v uliciach, dobrovoľným online a SMS finančným darom, a naším partnerom podporíme každú zo 75 jednorodičovských rodín jednorazovým príspevkom vo výške 400 eur. Spolu tak medzi nich rozdelíme 30 tisíc eur. Väčšina z nich sa nachádza v krízovej životnej situácii a tento príspevok využije na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti, teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, teplé oblečenie na zimu, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich nadanie a voľnočasové aktivity.

O grant nás však požiadalo 488 rodín s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. Do zbierky pre deti s jedným rodičom preto môže verejnosť prispieť aj naďalej. Do konca roka 2021 chceme urgentnú jednorazovú pomoc poskytnúť ešte ďalším 25 jednorodičovským rodinám, ktoré trápi nedostatok potravín, tepelného paliva či oblečenia. Prispieť je možné online na Hodina deťom alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.

Matka so zdravotným znevýhodnením

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí

Bolo veľmi komplikované hodnotiť jednotlivé životné príbehy rodín, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. V rámci systému podpory sme sa preto rozhodli urobiť ho čo najjednoduchším, aby sme čo najväčšiemu počtu rodín umožnili zapojiť sa do programu. Je pre nás však mimoriadne dôležité, aby boli finančné prostriedky od našich darcov prerozdelené transparentne a efektívne a dostali sa k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

V rámci hodnotenia sme sa rozhodli riadiť týmito zásadami:

  • v rámci každej žiadosti sme sa pýtali na osobný príbeh rodiny, ktorý nám dal lepšiu predstavu o tom, s akými problémami sa stretáva a ako v domácnosti využijú poskytnuté finančné prostriedky,

  • povinnou súčasťou každej žiadosti je aj čestné prehlásenie a odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola, samospráva). Žiadosť môže v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia aj vyplniť, podať a môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre rodinu,

  • pri výbere rodín sme zohľadňovali široké spektrum rôznorodých životných situácii jednorodičovských rodín.

Všetky prijaté žiadosti podrobne prehodnocovala odborná komisia v poradí, v akom sme ich od žiadateľov obdržali. Žiadosti bolo možné podávať do 21. októbra 2021, hodnotiaci proces trval pri takmer 500 prijatých žiadostiach do 15. novembra. Práve teraz prebieha s vybranými jednorodičmi zmluvný proces na vyplatenie jednorazového príspevku.

Matka s onkologickým ochorením

O Hodine deťom pre deti s jedným rodičom

V Hodine deťom sa už 23 rokov snažíme o to, aby deti na celom Slovensku mohli prežívať šťastné detstvo a nemuseli sa trápiť starosťami dospelých. Prostredníctvom podpory mnohých organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi sme tak doposiaľ pomohli tisíckam detí v oblasti zdravia, vzdelávania, športu, v oblasti rodiny a vzťahov, jednoducho všade tam, kde je to potrebné.

Pandémia ochorenia COVID-19 nám ukázala, že našu podporu teraz potrebujú aj individuálni žiadatelia. Rozhodli sme sa, že tento, ale i najbližšie roky, podporíme jednorodičovské rodiny, ktoré sú na Slovensku akoby neviditeľné. Prepadávajú sociálnym systémom. Deti žijúce v takýchto rodinách sa často potýkajú s existenčnými problémami, marginalizáciou v rámci kolektívu a pridruženými sociálnymi a zdravotnými problémami. Počas pandémie sa väčšine takýchto rodín už aj tak ťažká situácia ešte zhoršila. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent. Naším cieľom je pracovať postupom času na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov systematicky a dlhodobo.

Slobodná matka v hmotnej núdzi

Kto získal grant?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *