Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie takmer 14 000 detí, pedagógov a dobrovoľníkov

Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu „SPPravmeTo“ podporí tento rok 100 projektov, ktoré prinášajú inovatívne a kreatívne metódy vzdelávania detí v rôznych častiach Slovenska. Suma 110 000 eur bola prerozdelená medzi úspešných žiadateľov z radov základných a stredných škôl, umeleckých škôl a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi týchto vzdelávacích inštitúcií.

„V rámci grantu spájame tento rok ideovo obrovskú komunitu, spolu až 13 808 ľudí. Zatiaľ čo Nadácia SPP je finančným garantom, veríme, že 911 zapojených pedagógov a 1 978 dobrovoľníkov, budú zasa odbornými garantmi toho, že projekty podporujúce osobnostný, ale i sociálny rozvoj detí a mládeže, ktoré sú úzko spojené s osvojením si kritického myslenia a zvládania rôznych životných situácií, budú úspešne zrealizované,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Hodnotiaca komisia detailne posúdila každý predložený projekt, a to nielen z pohľadu samotnej idey, ale aj možnosti jeho realizácie, časového plánu, či personálneho zabezpečenia. Zelenú tak dostali nielen aktivity spojené so zatraktívnením vyučovacieho procesu, ale aj dobré nápady spojené s vytvorením rôznych diskusných klubov, krúžkov, či aktivity orientované na dobrovoľníctvo a pomoc sociálne znevýhodneným a zdravotne hendikepovaným ľuďom, ale aj zvieratkám v útulkoch.

„Súčasná doba prináša množstvo informácií. Mladí ľudia sú atakovaní množstvom správ a tlak na ich vedomosti sa zvyšuje. Myslíme si, že je dôležité, aby vedomosti a poznanie išli ruka v ruke so zodpovednosťou voči sebe, aj voči svojmu okoliu. Je dôležité vedieť informácie triediť, rozlišovať ich pravdivosť, dať im správnu prioritu. Zároveň by nám získané vedomosti mali umožniť pozitívne vplývať na dianie okolo nás. To je dôvod, prečo existuje grant ‚SPPravmeTo‘ a prečo podporujeme posilňovanie vzťahových väzieb medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a blízkymi komunitami netradičnými formami vzdelávania,“ dodáva na záver správkyňa Nadácie SPP.

Zoznam podporených projektov z grantového programu „SPPravmeTo“ je dostupný na webovej stránke Nadácie SPP.

Nadácia SPP vznikla v roku 2002 a vo svojej verejnoprospešnej činnosti sa zameriava predovšetkým na podporu vzdelávania, ochranu kultúrneho dedičstva Slovenska, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, dobrovoľníctvo a podporu regiónov či ochranu zdravia. Všetky informácie o podporených projektoch v rámci jednotlivých grantových programov sú verejne dostupné. Nadácia SPP je držiteľom certifikátu Asociácie firemných nadácií za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *