Kategórie
Tlačové správy

Linka podpory pre učiteľov a aktivity na podporu duševného zdravia učiteľov

Od začiatku školského roka špecializovanú Linku podpory pre učiteľov kontaktovali desiatky pedagógov, ktorí sa na odborných poradcov obrátili s pocitmi vyhorenia, preťaženosti, s depresívnymi symptómami a ťažkosťami, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Túto linku zriadilo v reakcii na dlhodobú a narastajúcu záťaž učiteľov Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v odbornej spolupráci s OZ IPčko. Spoločne pripravujú aj ďalšie aktivity na podporu duševného zdravia učiteľov.

Linka podpory pre učiteľov vznikla v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Môžu ju využiť všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. Linka podpory pre učiteľov ponúka na výber dva prostriedky pomoci – telefón (0800 221 323) a e-mail linkapreucitelov@mpc-edu.sk. Možnosť výberu spôsobu komunikácie môže prispieť k zvýšeniu pohodlia a pocitu bezpečia pri komunikácii.

„Vnímame náročnosť situácie, v akej sa od začiatku pandémie nachádzajú pedagógovia – nepredvídateľnosť, pôsobenie v potenciálne ohrozujúcom prostredí, nevyhnutnosť náhleho prispôsobeniu sa online výučbe pri zachovaní kvality výuky i ľudského prístupu k žiakom, ktorí sa sami ocitli v stresujúcej situácii,“ uviedol Ivan Pavlov, riaditeľ Metodicko-pedagogického centra.

„Hľadali sme možné formy podpory a výsledkom je špecializovaná linka podpory, ako aj ďalšie aktivity na podporu duševného zdravia, ktoré chceme ponúkať počas celého školského roka 2021/2022.“

Linka podpory pre učiteľov ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu. Chce byť bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania učitelia zažívajú.

Najčastejšie sa učitelia obracali na Linku podpory pre učiteľov v nasledujúcich tematických oblastiach:

  • Tlak na výkon, pracovná vyťaženosť

  • Duševné ťažkosti

  • Depresívne symptómy

  • COVID-19 a jeho následky

  • Syndróm vyhorenia

  • Frustrácia

„Práve zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Na Linke podpory pre učiteľov sa stretnete s odborne vyškolenými poradcami, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním poradenských a krízových komunikácií,“ predstavil fungovanie linky Marek Madro, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia Ipčko.

Rozhovor s odborníkom môže podľa neho priniesť potrebné informácie alebo iný uhol pohľadu.

Špecifický rozmer pedagogického poslania priblížila riaditeľka CZŠ Narnia, Soňa Poprocká:

„Pedagógovia sa počas dištančnej výučby stali jedným z mála spojení so svetom a často plnili aj úlohu psychológov a motivátorov pre svojich žiakov. Dnes sa snažia naplno využiť čas s deťmi v triedach a zároveň sú pripravení prepnúť zo dňa na deň do onlinu. To všetko pri zvládaní všetkých osobných rozmerov pandémie.“

Linka podpory pre učiteľov

Ďalšie aktivity na podporu duševného zdravia učiteľov


Metodicko-pedagogické centrum

Rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje vzdelávanie v programoch a moduloch programov vzdelávania a realizuje atestácie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva na základe oprávnenia č. 1/2019-AT vydaného ministerstvom školstva. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje vzdelávacie podujatia a poskytuje poradenstvo a odborno-metodickú podporu. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

OZ IPčko

IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú prvú psycho-sociálnu pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa odborníci využívajú a prepájajú najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Odborníci z IPčka sú odborne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia, ktorí sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Poradenskú a krízovú pomoc poskytujú anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci IPčko – IPčko.sk, Krízová linka pomoci (0800 500 333) a Dobrá linka, v krízových službách IPčko – Káčko a Krízový intervenčný tím IPčko, v ďalších projektoch – Online terénna práca, Klub Machovisko, Psychologické laboratórium virtuálnej reality a prostredníctvom pomáhajúcich webových portálov Chcem sa zabiť (pomoci pri samovražde) a Stalo sa to (pomoc obetiam kybergroomingu).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *