Kategórie
Tlačové správy

Nové moderné Šrobárovo námestie v Petržalke

Na novom modernom Šrobárovom námestí v Petržalke sa môžete tešiť na menej bariér a viac novej zelene.

V prvej etape sa bude rekonštruovať verejné osvetlenie, odstránia sa bariéry a doplní sa mestský mobiliár ako parkové lavičky, smetné koše či stojan pre bicykle. Tiež sa v rámci prvej etapy upraví oplotenie pri Základnej škole Anatolija Karpova na Černyševského a vybuduje sa nové workoutové ihrisko s podlahou EPDM a fit strojmi. Odhadovaná cena 1 etapy je 170-tisíc € a je financovaná zo zdrojov Úradu vlády SR.

Úprava verejného priestoru nemôže byť len deklaratórna, ale sa aj aktívne vykonávať. A to najmä teraz, keď sa v rámci korona situácie obyvatelia vo väčšej miere zdržujú vonku, posedia si na lavičke alebo si chcú zacvičiť v exteriéroch umiestnených fit strojoch.

„Aj preto ako poslanci za klub Team Vallo oceňujeme, že v rámci Petržalky vznikne moderné námestie a jeho okolie, bez bariér, s dôrazom na viac zelene, doplnené o prvky na cvičenie a najmä v spolupráci s obyvateľmi, ktorí v lokalite žijú,“ uviedol Pavol Škápik, predseda poslaneckého klubu Team Vallo.

Ako aj z projektu vyplýva, tak sa revitalizuje Šrobárovo námestie a priľahlé okolie. Súčasťou projektu je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch, revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie zelene (50 stromov), výmena mestského mobiliáru, úprava deliaceho oplotenia medzi areálom základnej školy a Šrobárovým námestím, doplnenie športového ihriska, výbehu pre psov a iná technická infraštruktúra. Všetky objektu sú vedené ako samostatné stavebné alebo inžinierske objekty.

„Charakter územia sa nemení, naopak dochádza k jeho obnove a funkčnému obohateniu o šport, komunitné aktivity a pod. Takto vznikne v dohľadnej dobe v Petržalke ďalší kvalitný verejný priestor,“ doplnil Pavol Škápik.

Odhadovaná cena prvej etapy námestia a jeho okolia je takmer 170 000 € a bude financovaná aj z prostriedkov Úradu vlády SR. Mestská časť z Úradu vlády SR získala na revitalizáciu priestoru námestia 200 000 €.

Mestská časť Petržalka spustila verejnú súťaž na zhotoviteľa tohto projektu a podklady sú verejne dostupné na odkaze: Proebiz.com.

„Toto je len jedna zo zmien v rámci verejného priestoru, ktorú v rámci Petržalky a v spolupráci so starostom Janom Hrčkom robíme a podporujeme. Ako ďalším príkladom budú tohtoročné opravy chodníkov, výtlkov alebo rekonštrukcie detských ihrísk,“ uzavrel Pavol Škápik.

Pri revitalizácii Šrobárovho námestia a jeho okolia by sme chceli ako poslanci Team Vallo oceniť nielen prácu vedenia mestskej časti, či jej pracovníkov a Úradu vlády SR, ale aj záujem a aktivitu obyvateľov okolia tohto námestia. Títo v rámci práce na projekte vynaložili nemalé úsilie za ktoré im patrí ďakujem a v čo najskoršej dobe aj pekné a moderné námestie.

Obrazová príloha:

Nové moderné Šrobárovo námestie v Petržalke
Nové moderné Šrobárovo námestie v Petržalke
Nové moderné Šrobárovo námestie v Petržalke
Nové moderné Šrobárovo námestie v Petržalke

Jedna odpoveď na “Nové moderné Šrobárovo námestie v Petržalke”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *