Kategórie
Tlačové správy

Maskulínny svet úspešných podnikateľov formujú rodové stereotypy

Keď si máme predstaviť úspešného podnikateľa, predstavíme si muža. A sú to práve muži, ktorí prejavujú podnikateľské zámery častejšie ako ženy. Kariéra podnikateľky je pre ženy menej atraktívna. Veria, že majú menej schopností na to, aby uspeli a ak by sa pre založenie firmy rozhodli, očakávajú menej podpory zo strany priateľov a príbuzných. Aj tieto výsledky priniesla najnovšia štúdia psychologičiek a psychológov zo Slovenskej akadémie vied, ktorá analyzuje, do akej miery rodové stereotypy ovplyvňujú podnikateľské zámery Slovákov a Sloveniek.

Vo vnímaní rodových rolí vhodných pre mužov a ženy patrí Slovensko medzi najkonzervatívnejšie krajiny. Rodové stereotypy určujú sociálne očakávania a naznačujú, ktoré správanie je prijateľné pre mužov a ktoré je vhodné pre ženy, zároveň však môžu narušiť to, o akom povolaní pre seba uvažujeme. Ovplyvniť nás môžu aj spoločenské predsudky voči tomu, keď mužské role zastávajú ženy a naopak.

O podnikaní sa obvykle hovorí ako o mužskej doméne podobnej džungli, v ktorej môže prežiť len ten najschopnejší. Potvrdila to aj štúdia, v ktorej sa odborníčky a odborníci respondentov pýtali na to, ako si predstavujú úspešných podnikateľov.

„Muži aj ženy považovali úspešných podnikateľov za veľmi maskulínnych, čiže dominantných a ľahko sa rozhodujúcich. Pri myšlienke na úspešného podnikateľa si predstavili podobne stereotypné mužské postavy,“ vysvetľuje Magdalena Adamus z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV (ÚEF CSPV SAV) a dodáva: „Nebolo pre nás prekvapením, že ženy sa cítili menej maskulínne, avšak aj muži vnímali, že nie sú dostatočne maskulínni na to, aby sa rovnali ideálnemu, úspešnému podnikateľovi.“

Prekvapivým zistením bol fakt, že pohlavie ako také nemalo priamy vplyv na ochotu začať podnikať.

„Keď sme sa ponorili hlbšie do problému, všimli sme si, že zhoda medzi tým, ako jednotlivci vnímajú samých seba a ich stereotypom úspešného podnikateľa, bola rozhodujúca v tom, či daný človek vyjadruje alebo nevyjadruje zámer podnikať. Ľudia sa obávali, že nemajú potrebné vlastnosti na to, aby uspeli. Čím viac sa respondenti v našom výskume podobali ideálnym podnikateľom, tým väčší pocit vlastnej účinnosti a podpory mali a tým viac ich priťahovalo podnikanie ako kariéra,“ skonštatovala psychologička.

Vysvetlenie rozdielov medzi mužmi a ženami v oblasti podnikania by sa preto malo hľadať skôr v prevládajúcich rodových normách a stereotypoch než v samotnom pohlaví. Vedkyne a vedci zo SAV svojím výskumom upozorňujú, že rodové stereotypy sú všadeprítomné a môžu im začať veriť aj tí (tie), ktorých sa týkajú. Zdôrazňujú, že spoločnosť, v ktorej prevládajú rodové stereotypy, môže produkovať skreslené správanie. Zároveň apelujú, že iba zmenou stereotypov týkajúcich sa podnikateliek môžeme zvýšiť počet žien, ktoré prejavujú silné podnikateľské zámery a v konečnom dôsledku sa rozhodnú si firmu naozaj založiť.

„Aby sme podporili ženy v oblasti podnikania, musíme urobiť viac, než ich len povzbudzovať, aby zakladali firmy. Bez toho, aby sa zmenilo aj vnímanie podnikania založené na rodových stereotypoch a ženy získali pocit akceptácie a vlastnej účinnosti, sa každé takéto povzbudenie ukáže ako márne a podnikanie zostane mužským svetom. V konečnom dôsledku nejde len o to, čoho sú ženy schopné, ale o to, čo my ako spoločnosť považujeme za vhodné pre ženy, aby dosiahli,“ dodáva vedkyňa na záver.

Štúdia je dostupná na stránke: Emerald insight.

Viac informácií o štúdii nájdete aj na blogu ÚEP CSPV SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *