Kategórie
Tlačové správy

Podniky a inštitúcie sa môžu zapojiť do prieskumu o vysokovýkonnom počítaní

Podnikatelia, verejné aj akademické inštitúcie sa môžu zapojiť do celoslovenského prieskumu o kompetenciách a potrebách v oblasti vysokovýkonného počítania (HPC – High Performance Computing) a využívania HPC+ riešení. Prieskum realizuje Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC). Získané informácie využije pri tvorbe efektívnejších stratégií pre konkrétnu podporu a služby podnikateľom, vedcom aj inštitúciám v štátnej správe. Dotazníkový prieskum bude organizáciám k dispozícii na webovej stránke NCC najbližších 6 mesiacov.

Podľa štúdie OECD SME and Entrepreneurship Policy in the Slovak Republic z roku 2021 čelia malé a stredné podniky pri digitalizácii mnohým bariéram, vrátane nedostatočných vedomostí a skúseností. Národné kompetenčné centrum umožňuje transfer vedomostí a adopciu technológií HPC+, kam patrí aj vysokovýkonná dátová analytika (HPDA), umelá inteligencia(AI) a strojové učenie(ML), ktoré môžu pre firmu na trhu znamenať konkurenčnú výhodu, zefektívniť procesy a priniesť reálny zisk či úsporu nákladov.

Cieľom NCC je zmapovať súčasný stav využívania HPC+ nástrojov a zároveň zistiť, aký je záujem o tento druh nástrojov medzi malými a strednými podnikmi, firmami z priemyslu, akademickými skupinami a v štátnej správe. Získané informácie budú mať veľký význam pre formovanie budúcich stratégií, cieľov a služieb v NCC.

„Národné kompetenčné centrum má ambíciu byť aj sprostredkovateľom spolupráce medzi expertmi a používateľmi z rôznych sektorov. Tento prieskum nám pomôže identifikovať expertov v rozličných aplikačných oblastiach, či už ide o spracovanie veľkých objemov dát, pokročilé simulácie alebo nástroje strojového učenia a umelej inteligencie,“ uviedla koordinátorka projektu Lucia Demovičová.

Výsledkom prieskumu budú v neposlednom rade aj informácie o súčasne využívanom výpočtovom výkone. Aktuálne lokálne dáta slovenských používateľov – aj tých potenciálnych – budú dôležité pri plánovaní nových vysokovýkonných výpočtových systémov.

NCC vzniklo v rámci projektu EuroCC, ktorý implementuje Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Ako primárny kontaktný bod pre používateľov a záujemcov o HPC na Slovensku poskytuje viacero bezplatných služieb zaujímavých okrem vedeckých tímov aj pre súkromný sektor či štátnu správu. Vzdelávacie kurzy, poradenstvo, konzultácie a prístup k výpočtovým prostriedkom patria do portfólia služieb kompetenčného centra, ktorými sa snaží podporiť slovenský inovačný potenciál a konkurencieschopnosť.

Odkaz na dotazník: Prieskum HPC na Slovensku.

Viac informácií o NCC pre HPC: Národné kompetenčné centrum pre HPC.

HPC – High Performance Computing
Ilustračné obrázky: Gabriela Obadalová, CSČ SAV.
Ilustračné obrázky: Gabriela Obadalová, CSČ SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *