Kategórie
Tlačové správy

Podnety Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz k novele zákona č. 363/2011 Z. z.

V rámci verejnej diskusie k chystanej novele „liekového“ zákona 363/2011 zaslal INESS Ministerstvu zdravotníctva SR súbor 8 podnetov s opatreniami.

Ich efektívna aplikácia by prispela k dlhodobej udržateľnosti a hodnote za peniaze v liekovej politike. Kompletný text si môžete stiahnuť ako PDF. Nižšie nájdete stručný zoznam navrhovaných opatrení.

Zároveň pripomíname našu publikáciu Zázračné lieky: ako ich zaplatiť a neskrachovať, ktorá sa téme liekov venuje podrobnejšie.

  1. Opatrenie: Výdavky vyplývajúce zo vstupu nových liekov vyvážené vyšším platbami za poistencov štátu vo viacročnom horizonte.
  2. Opatrenie: Základom vstupu nových liekov by malo ostať nákladové hodnotenie prínosov na princípe QALY/DALY. Výnimky z tohto pravidla musia vyžadovať jasnú kvantifikáciu očakávaných spoločenských prínosov.
  3. Opatrenie: Zavedenie vymožiteľných finančných sankcií aj voči nečinnosti štátnych orgánov v prípade porušenia pravidiel, či nekonania.
  4. Opatrenie: Zjednodušenie prístupu generických a biosimilárnych liekov na trh.
  5. Opatrenie: Zaviesť jasné administratívne pravidlá administrácie výnimiek, samotné rozhodovanie ponechať na zdravotných poisťovniach. Zvážiť financovanie niektorých výnimiek z iných ako zdravotníckych zdrojov.
  6. Opatrenie: Prepracovať a sfunkčniť systém podmienených úhrad.
  7. Opatrenie: Otvoriť diskusiu o spoluúčasti pacientov pri „spotrebných“ výdavkoch na lieky.
  8. Opatrenie: V rámci budovania nároku pacienta zadefinovať „administratívne“ nároky a cestovné mapy aspoň pri ťažkých diagnózach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *