Kategórie
Tlačové správy

Mimoriadny snem strany ZA ĽUDÍ nebude

Predsedníctvo strany ZA ĽUDÍ odmietlo zvolanie mimoriadneho snemu strany, vyzýva na jednotu strany a prácu na rozumných riešeniach pre ľudí.

Predsedníctvo strany ZA ĽUDÍ 28. 7. 2021 rokovalo o návrhu predsedníčky strany, Veroniky Remišovej, zvolať mimoriadny snem strany a návrh na zvolanie snemu odmietlo. Keďže predsedníctvo strany má podľa stanov výlučnú právomoc zvolať snem strany, považuje túto otázku za uzavretú. Predsedníctvo zároveň vyzvalo skupinku nespokojných členov na dodržiavanie dohodnutých pravidiel fungovania strany a sústredenie sa na prácu na rozumných riešeniach pre ľudí, nie na vnútrostranícke spory.

Na základe podnetov od členov strany v Prešovskom a Košickom kraji sa predsedníctvo zaoberalo slabou a nekoncepčnou organizáciou práce strany na regionálnej úrovni, nezrovnalosťami a porušovaním stanov pri rokovaní krajských orgánov strany. Predsedníctvo v zmysle stanov rozhodlo o odvolaní príslušných predsedov krajských organizácií. Zároveň za novú predsedníčku krajskej organizácie Prešovského kraja zvolilo Vieru Leščákovú, doterajšiu predsedníčku najväčšej a najaktívnejšej okresnej organizácie v kraji. Za nového predsedu krajskej organizácie Košického kraja predsedníctvo zvolilo skúseného komunálneho politika a vicestarostu košickej mestskej časti Petra Hubu. Predsedníctvo strany rovnako schválilo prijatie 50 nových členov strany, ktorí podali prihlášku do strany.

Predsedníctvo strany schválilo stratégiu strany pri príprave na komunálne a regionálne voľby v roku 2022. Najdôležitejšími témami strany v regiónoch je rozvoj regiónov po pandemickej kríze a príprava rozvojových projektov, podpora nových pracovných miest v regiónoch, efektívne riadenie obcí, miest a samosprávnych krajov a tiež transparentné nakladanie s majetkom samosprávy. Pre svojich kandidátov strana plánuje stretnutia na výmenu skúseností, tréningy a podporné materiály pre lepšiu prípravu na prácu pre rozvoj svojho regiónu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *