Kategórie
Tlačové správy

Získajte podporu pre vaše projekty na zmiernenie klimatickej krízy!

Prihláste sa do projektu Klíma nás spája.

Dedoles

Letné horúčavy, výkyvy počasia a suchá posledných rokov nám ukazujú, že na klimatickú zmenu sa treba pripraviť. Dôsledky klimatickej krízy, ktorú už pociťujeme aj my v strednej Európe, sú realitou a je neodškriepiteľné, že na zmenu klímy má vplyv ľudská činnosť. Jej dopady dokážeme rôznymi opatreniami zmierniť a práve preto prichádza CEEV Živica s podporou spoločnosti Dedoles s novým ročníkom projektu Klíma nás spája.

Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy a občianske združenia. Živica pomáha v ňom zapojeným subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území. V predošlých ročníkoch projektu tak na Slovensku pribudli ukážkové opatrenia na podporu biodiverzity, zelené tienenie či vsakovanie dažďovej vody, ktorá neskončí v kanalizácii.

„Klimatická zmena sa už začala označovať za klimatickú krízu. Jej dôsledky pociťujeme všetci v podobe vyšších teplôt, sucha a prívalových dažďov. Je preto dôležité pripraviť našu krajinu na tieto zmeny, aby sa čo najviac zmiernili ich vplyvy. Na to slúžia príklady dobrej praxe vytvorené v rámci projektu Klíma nás spája, ktorý umožňuje vytváranie malých lokálnych opatrení, slúžiacich ako inšpirácie pre okolité mestá a obce, či vytváranie väčších opatrení,“ hovorí Peter Svitek, manažér projektu z CEEV Živica.

Hlásiť sa do projektu môžu samosprávy, školy, občianske združenia a iniciatívy, ktoré majú výnimočné projekty a aktivity. Každý z 10 vybraných subjektov získa až 2 000 € na vytvorenie lokálneho klimatického opatrenia. Odborne bude projekt zastrešovať CEEV Živica v spolupráci s expertmi na adaptačné opatrenia.

Projekt potrvá rok a Živica zapojeným subjektom pomôže vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia, ako napríklad vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy a mnohé iné.

Účastníci okrem finančnej podpory získajú aj know-how. Živica im poskytne úvodný webinár k téme, ale tiež 3-dňový kurz s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení, či metodickú a odbornú podporu a konzultácie v procese realizácie opatrení.

„V minulom roku projekt prebiehal v 25 obciach a školách, ktorým sa podarilo revitalizovať mokraď, vybudovať dažďové záhrady na zachytávanie a využívanie dažďovej vody, zelenú stenu na reguláciu teplotných extrémov či vsakovacie pásy na dažďovú vodu vedľa cestnej komunikácie. Pri tvorbe a realizácii opatrení boli zapojení aj zamestnanci, sympatizanti či žiaci a rodičia, čo pomohlo popularizácii týchto opatrení aj medzi verejnosťou. Určite odporúčam zapojenie sa do ďalšieho ročníka projektu ako možnosť zintenzívniť debatu o význame a fungovaní takýchto opatrení v mestách a obciach,“ hovorí Svitek.

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy sú momentálne environmentálnou prioritou nielen na globálnej, ale aj na európskej a národnej úrovni. Aby sa téma nestala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, ponúka projekt vybraným subjektom škálu adaptačných opatrení, ktoré sú v rámci projektu cenovo dostupné, replikovateľné a realizovateľné, ako napríklad:

 • dažďová záhrada,
 • vertikálna zeleň,
 • vegetačné steny,
 • zber dažďovej vody,
 • priepustné chodníky,
 • zatrávňovacia dlažba,
 • výsadba remízok,
 • výsadba sprievodnej vegetácie vodných tokov,
 • revitalizácia mokradí a rašelinísk,
 • prírode blízka údržba zelene,
 • zelená strecha,
 • tvorba zatrávnených vsakovacích pásov, infiltračných priekop
 • a mnohé ďalšie.

„Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa nielen finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Klimatické zmeny sa totiž týkajú nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu,“ povedala za Dedoles, ktorý projekt finančne podporuje, Jana Hrubcová, sustainability manažérka.

Podmienky prihlásenia

V rámci výzvy hľadáme projekty a aktivity zamerané na klimatické opatrenia v školách, mestách, mestských častiach alebo obciach. Prihlásiť sa dá v termíne od dnes do 15. augusta 2021. Podmienkou účasti na projekte zo strany vybraného subjektu je poskytnutie miestnych dobrovoľníkov, ako aj lokálna mediálna komunikácia projektu. Podmienky prihlásenia sú uvedené na webovej stránke.

Výber projektov

Odborná porota zložená z odborníkov CEEV Živica a iných environmentálnych organizácií a spolupracovníci spoločnosti Dedoles do polovice septembra 2021 vyberú 10 projektov, ktorým spoločne ponúknu nasledovnú podporu:

 • finančný príspevok 2 000 € na realizáciu projektu, vďaka ktorému spravíte svoje okolie lepším a krajším,
 • počiatočný audit projektu, trojdňový vzdelávací workshop pre zástupcov vybraných subjektov vo vzdelávacom centre Zaježová, webinár a individuálne konzultácie so zástupcami CEEV Živica, školiace materiály.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *