Kategórie
Humanizmus Osobné

Moje obľúbené citáty

„Dobro konať kde len možno, slobodu ľúbiť nadovšetko a pravdu ani na tróne nezaprieť.“

(Beethoven)

„Spoločnosť by omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je to práve naopak.“ (Carroll)

„Len ak budeme múdri, môžeme si pozitívnu evolúciu garantovať my sami.“ (Ondriaš)

„Ak jeden človek trpí falošnými predstavami, hovoríme o duševnej chorobe. Ak falošnými predstavami trpí veľa ľudí, hovoríme o náboženstve.“ (Pirsig)

„Už sa mi sprotivilo stále počúvať, že 12 ľudí založilo kresťanstvo. Chcem dokázať, že jeden človek stačí na to, aby ho zničil.“ (Voltaire)

„Humanizmus nie je ničím iným, než obhajobou záujmov Človeka, záujmov všeľudských.“ (Voltaire)

„S náboženstvom, alebo bez neho dobrí ľudia môžu konať dobré skutky a zlí ľudia páchať zlo, ale aby dobrý človek páchal zlo, na to treba náboženstvo.“ (Weinberg)

„Pravde nemožno preukázať väčšiu službu ako ju očistiť od falošných vecí.“ (Newton)

„História ľudstva je nepretržitým bojom svetla proti tme. Preto je nezmyselné premýšľať o otázke, aký úžitok máme z poznania. Človek chce vedieť, a ak toto želanie stratí, prestáva byť človekom.“ (Nansen)

„Pod pojmom náboženská pravda si nedokážem predstaviť už vôbec nič pochopiteľné.“ (Einstein)

„Filozofi svet len rozlične vysvetľovali; ide však o to, že ho treba zmeniť.“ (Marx)

„Duch – nech už ten pojem označuje čokoľvek – je na hmote oveľa viac závislý, než narkoman na droge.“ (Roman)

„Miluj každého druhého oveľa viac než seba samého.“ (Roman)

„O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine.“ (Roman)

„Veriaci mi pripomínajú chlapíka, ktorý tvrdí, že má doma uložených sto miliónov a pritom sa bojí, aby ho nevyhodili z práce od lopaty.“ (Anton)

„Ak nás história vedy niečomu učí, tak je to poznatok, že označenie našej nevedomosti nálepkou boh nevedie nikam.“ (Coyne)

„Dať deťom niečo, čím prekvapia svojich rodičov, je jeden z najväčších darov, aké učiteľ môže deťom dať.“ (Dawkins)

„Keď sa ma spytovali, či som ateista, považoval som za zábavnú stratégiu upozorniť ich, že pýtajúci sa je tiež ateista – v ohľade Dia, Apola, Amona-Rea, Mitru, Baala, Thora, Votana, Zlatého teľaťa a Lietajúceho špagetového monštra. Lenže ja idem o jedného boha ďalej.“ (Dawkins)

„Keď ľudia pracujú produktívnejšie, znamená to predsa, že menej ich toho vyrobí viac. Tí, ktorých práca sa ušetrí, vôbec nemusia dostať príležitosť v inej firme, či inom sektore. Ostanú jednoducho z pohľadu dopytu na trhu práce prebytočnými. Globalizovaná ekonomika ich prebytočnosť ešte umocní, pretože sa vyhýba krajinám a oblastiam, ktoré sú vyspelé, teda náročné na vyššie mzdy.“ (Keller)

„Je holým faktom, že pravda nemôže byť tolerantná a nemôže akceptovať kompromisy alebo obmedzenia, že vedecký výskum považuje celé pole pôsobnosti človeka za svoje vlastné a musí zastávať nekompromisne kritický postoj voči akejkoľvek inej sile, ktorá sa snaží uzurpovať akúkoľvek časť jej oblasti.“ (Freud)

„Mám viac dôvery k agnostikovi alebo ateistovi, ktorý pomôže starej panej prejsť cez cestu, ako k chlapovi, ktorý sa ponáhľa do kostola a robí sa, že ju nevidí.“ (Ustinov)

„Nenechať zahynúť nikoho, ni seba, naplniť šťastím každého, i seba, to je správne, to pamätať si treba.“ (Brecht)

„Boh bol vynájdený na vysvetlenia tajomstva. Boha vždy vynájdu na vysvetlenie tých vecí, ktoré ľudia nechápu.“ (Feynman)

„Schovať sa za tajomstvo, ktoré nikto nemôže odhaliť, je z hľadiska vedy neetické. Povinnosťou vedcov je predpokladať, že niet žiadneho tajomstva, ktoré je z definície neprístupné analýze…“ (Monod)

„Treba pretrhať všetky zväzky, v ktorých je človek zotročená, opustená a opovrhovaná bytosť.“ (Marx)

„Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik, nemá väčší argumentačný význam než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy.“ (Shaw)

„Problémy nám nespôsobuje to, že nevieme, ale to, čo je v skutočnosti inak, než si myslíme.“ (Billings)

„Stratený je deň, v ktorom človek nezanechá za sebou niečo, v čo dovtedy veril, a nenájde niečo nové, v čo je schopný veriť.“ (Bitó)

„Keby Kristus existoval tu a teraz, určite by nebol kresťanom.“ (Twain)

„Kázeň je rozprávanie človeka – kňaza o nebi, v ktorom nikdy nebol, pre ľudí, ktorí sa tam nikdy nedostanú.“ (Duluman)

„Nové výsledky vedy nám prikazujú uznať, že teória evolúcie je viac ako hypotéza.“ (Wojtyła)

„Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia.“ (Allen)

„Ľudia hľadajú cestu do neba z jednoduchej príčiny – lebo zablúdili na zemi.“ (Plechanov)

„Obdivujte toho, kto stvoril krásnu sochu. Chváľte toho, kto krásne hrá na flaute. Nech sú odteraz toto vaše náboženské kritériá.“ (Osho)

„Pred ľudskou hlúposťou sú aj bohovia bezmocní.“ (Staré grécke príslovie)

„Lži môžu byť šírené rovnako úspešne ako pravda, pravdivé a cenné informácie môže nahradiť propaganda.“ (Feynman)

„Ľudia, ktorí padli do osídiel povier, sú schopní iba meniť jeden omyl za druhý.“ (de Condillac)

„Mnohí ľudia by radšej umreli, než by mali myslieť. A naozaj sa im to stáva.“ (Russell)

„Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, no skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.“ (Russell)

„Teológia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď.“ (Hubbard)

„Viera a poznanie sú ako dve misky váh: čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“ (Schopenhauer)

„Bleskozvod na veži kostola je najväčší mysliteľný prejav nedôvery voči milému pánu bohu.“ (Doug McLeod)

„Nie je ľahké odjakživa nosiť srdce zo skaly, lebo veľmi ťažké býva byť mocným a nebyť zlým.“ (Brecht)

„Rozum je najväčší nepriateľ viery. Každý, kto len chce byť kresťanom, musí svoje oči odtrhnúť od svojho rozumu.“ (Luther)

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ (Komenský)

„Lieta sa do vesmíru, nadzvuková rýchlosť je už celkom všednou záležitosťou, miliardy baktérií kapitulujú pred našimi sérami – ale stále je na svete veľa vecí, ktoré človek nedokáže. Tak napríklad sedieť v hojdacom kresle a nehojdať sa.“ (Suchý)

„Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu.“ (Cicero)

„Nebudem sa s vami púšťať do intelektuálneho súboja. Bolo by pod moju úroveň bojovať s neozbrojeným protivníkom.“ (La Rochefaucoulte)

„Cirkev sa ponosuje na prenasledovanie vtedy, keď sama nemôže prenasledovať.“ (De Zulueta)

„Iba dve veci sú nekonečné: Vesmír a ľudská hlúposť. Ale o tej prvej nie som úplne presvedčený.“ (Einstein)

„Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom ako dobre bolo zahrané.“ (Seneca)

„Stále bedákame, že máme málo času. Ale žijeme, ako by sme ho mali nazvyš.“ (Seneca)

„Nedá sa žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo, a nedá sa žiť múdro, čestne a spravodlivo, ak sa nežije príjemne.“ (Epikuros)

„Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.“ (Seneca)

„Nemôžeme milovať toho, koho sa bojíme, ani toho kto sa bojí nás.“ (Cicero)

„Naše telo je stroj na žitie. Je k tomu prispôsobené, je to jeho prirodzenosť. Nechajte život, aby v ňom žil.“ (Tolstoj)

„Najlepšou výchovou detí je výchova dospelých. A najlepšou výchovou dospelých je ich výchova ešte v detskom veku.“ (Komenský)

„Bohovia dali človeku dve ruky, aby ich neobťažoval s každou maličkosťou.“ (Pytagoras)

„Zdvorilosťou nič nestrácame – nanajvýš miesto na sedenie.“ (Bernard)

„Smej sa, ak si múdry.“ (Latinské príslovie)

„Iba ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom.“ (Marx)

„Život mŕtvych je uložený v pamätiach žijúcich.“ (Cicero)

„Na svete nie je nič mocnejšie, ako myšlienka, ktorá prišla včas.“ (Hugo)

„Svet je plný prorokov, ktorí pijú víno a kážu vodu.“ (Guarech)

„Ak nám už nie je nič sväté, môžeme si to vynahradiť láskou k blížnemu.“ (Remarque)

„Ale je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“ (Einstein)

„Keď robím dobre, cítim sa dobre; keď robím zle, cítim sa zle. Toto je moje náboženstvo.“ (Lincoln)

„Dogma o neomylnosti pápeža a odmietanie moderných poznatkov psychoanalýzy a prírodných vied pri vysvetľovaní biblie robia z viery nepriateľa inteligencie.“ (Drewermann)

„Dívajte sa do mozgu a nie len do neba!“ (Drewermann)

„Tvoj život má taký zmysel, aký mu dáš. Zmyslom života je žiť pomocou vlastných síl slobodne a šťastne.“ (Kirschner)

„Na počiatku vraj bolo slovo. Škoda len, že mu nepredchádzala myšlienka.“ (Holečková)

„Život je zázrak, ktorý neodporuje prírodným zákonom.“ (Parada)

„Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok.“ (Parada)

„Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.“ (Parada)

„Niekedy počuť ironickú námietku, že veda je v podstate viera ako iné viery, proti čomu ozajstný vedec zaprotestuje: Kým veda sa zakladá na overiteľných dôkazoch, náboženská viera sa hrdí tým, že dôkazy nepotrebuje.“ (Škoda, parafráza od Dawkinsa)

„Ak chceme svojho blížneho milovať, musíme najprv zo všetkých síl nenávidieť to, čo ho utláča.“ (Sartre)

„O vojne by mohli skutočne hovoriť iba mŕtvi; len oni ju zažili celú.“ (Remarque)

„Na nešťastie pochádzajú predsudky z výchovy, z rodinného života a zo všetkých tých názorov, ktoré vychvaľujú cirkvi.“ (Ustinov)

„Keď som navštívila Osvienčim, bola som zhrozená. A keď som navštívila Irak, pomyslela som si: „Čo povieme svojim deťom o päťdesiat rokov, keď sa nás opýtajú, čo sme robili, keď v Iraku umierali ľudia?“ (Máiread Corriganová-Maguirová, nositeľka Nobelovej ceny za mier)

„Šikovným spôsobom, ako udržať ľudí v pasivite a poslušnosti, je presne ohraničiť spektrum prijateľných názorov, ale v rámci neho povoliť veľmi živú diskusiu – dokonca podporovať kritickejšie a disidentské názory. To dáva ľuďom pocit, že existuje slobodné myslenie, zatiaľ čo východiská systému sú po celý čas posilňované reštrikciami, ktoré určujú šírku diskusie.“ (Chomsky)

„Nie je vhodné aby si stádo robilo ťažkosti z toho, ako sa má a čo sa deje vo svete. Je nežiaduce, aby ľudia videli priveľa reality, lebo by mohli chcieť tú realitu zmeniť…“ (Chomsky)

„Potrebujeme neposlušnosť, ktorá by nám umožnila znova vytvoriť fungujúcu demokraciu.“ (Chomsky)

„Je pravda, že biely človek priniesol veľké zmeny. Rôznorodé ovocie jeho civilizácie, hoci farebné a lákavé, je chorobné a smrtiace. Ak je súčasťou civilizácie mrzačiť, lúpiť a ničiť, čo je potom pokrok?“ (náčelník Luther Stojací Medveď, 1933)

„Keby som veril na nesmrteľnosť, bolo by isté, že poznám dosť psov, ktorí sa dostanú do neba, a len veľmi, veľmi málo ľudí.“ (James Thurber)

„Život je život a nemá cenu ničoho – a predsa všetkého. Možno ho odhodiť, ľahko, ale či s tým človek neodhadzuje aj svoju odplatu, aj tú vec, ohrdnutú a popľuvanú, denne a v každej hodine zosmiešňovanú, ktorú voláme vierou v ľudstvo a ľudskosť?“ (Remarque)

„Mám pocit, že žijem lepšie, odkedy som ateistom, jasnejšie, voľnejšie, intenzívnejšie.“ (Comte-Sponville)

„Brat môj, môžeš veriť aj v kamene dovtedy, kým ich nezačneš hádzať do mňa.“ (Sultanová)

„Od človeka nemožno žiadať nič, čo nie je ľudské a to, čo dokáže, je len ľudské.“ (Münz)

„Humanizmus nie je stráviteľný pre analfabeta; len vzdelaný človek sa môže stať humanistom.“ (Solarin)

„Kresťanstvo, ako žije posledných sto, dvesto rokov, je veľmi materiálnym náboženstvom.“ (Sawicki)

„Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“ (Einstein)

„Príroda vie o kráse viac ako všetci ľudia.“ (Picasso)

„Kto má vedu, nepotrebuje náboženstvo.“ (Goethe)

„Keď už cirkev povie ‚ľutujeme‘, znamená to: Ľutujeme, že sa na to prišlo.“ (Norrisová)

„Tvrdím, že obidvaja sme ateisti. Ibaže ja verím na o jedného boha menej ako vy. Ak viete, prečo ste vy zavrhli všetkých ostatných možných bohov, ľahko pochopíte, prečo som ja zavrhol vášho ostávajúceho boha.“ (Roberts)

„Humanizmus je filozofia radostnej služby pre dobro celého ľudstva, uplatňovanie nových myšlienok vedeckého pokroku v prospech všetkých.“ (Pauling)

„Ak by som bola schopná zastaviť znásilnenie dieťaťa, urobila by som to. To je rozdiel medzi mnou a vaším bohom.“ (Tracie Harrisová)

„Filister rozumie pod materializmom obžerstvo, opilstvo, túžbu po majetkoch, túžbu po sexe, namyslenosť, chamtivosť, lakomstvo, požadovačnosť, honbu za ziskom, a podvodné obchody na burze, slovom, všetky špinavé neresti, ktorým on sám potajomky holduje; pod idealizmom rozumie vieru v cnosť, vo všeobecnú lásku k ľuďom a vôbec vieru v ‚lepší svet‘, čím sa vystatuje pred inými, ale čomu sám verí nanajvýš vtedy, keď ho bolí hlava po opici, alebo keď prežíva bankrot ako nevyhnutný následok jeho zvyčajných ‚materialistických‘ výstrelkov, pričom si spieva svoju obľúbenú pesničku: Čo je človek? – Polozviera, poloanjel.“ (Engels)

„Kto nič nevie, tomu neostáva nič iné iba veriť.“ (Pavlov)

„Ľudia nikdy nepáchajú zlo tak dôkladne a s takým potešením, ako keď to robia z náboženského presvedčenia.“ (Pascal)

„Sloboda veriť svojej vlastnej mytológii nie je a nemôže byť nadradená slobode slova a už vôbec nie právu na život.“ (Javůrek)


Spracoval: Ján Parada.

3 odpovede na “Moje obľúbené citáty”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *