Kategórie
Tlačové správy

Objavujte rastliny s bezplatnou aplikáciou Pl@ntNet

Leto je časom, keď sa mnohí oveľa viac pohybujeme v prírode, ako v iných mesiacoch. S bezplatnou aplikáciou Pl@ntNet máme možnosť jednoducho sa vzdelávať o tom, čo okolo nás rastie. Živica navyše ponúka online kurz, v rámci ktorého sa naučíte, ako aplikáciu využívať. Pedagógom ponúkne tiež návod na zmysluplné prepojenie učenia vonku s modernými technológiami.

Appku Pl@ntNet môže veľmi jednoducho využiť každý, kto chce objavovať prírodu okolo seba a okamžite identifikovať rastlinu, ktorá sa mu zapáči. Živica tiež myslí na to, že epidemiologická situácia môže na jeseň opäť obmedziť možnosti výučby na školách a je vhodné sa na to pripraviť. Ako využiť moderné technológie tak, aby to bavilo deti aj učiteľov a výsledkom boli vedecké dáta využiteľné v praxi? V bezplatnom online kurze Hurá von s Pl@ntNetom, ktorý sme pripravili v spolupráci s francúzskymi a slovenskými vedcami, ukáže ako na to.

Učiteľom, lektorom v táboroch, ale aj širšej verejnosti ponúkame online vzdelávací kurz, na ktorom sa dozvedia, ako skombinovať medzipredmetovú výučbu vonku so získaním praktických zručností v oblasti IT a získavaním vedeckých dát. A to všetko aj dištančnou formou alebo pri práci v menších tímoch priamo vonku v prírode.

„Počas uplynulého školského roka sme aj napriek zatvoreným školám a epidemiologickým obmedzeniam dokázali, že výučba vonku má veľký potenciál. 20 tímov zo stredných škôl z celého Slovenska mapovalo lokality a rastlinnú biodiverzitu v širšom okolí svojich škôl pomocou bezplatnej aplikácie Pl@ntNet aj v čase dištančnej výučby. Predmety ako biológia, informatika, ale aj geografia takto mohli prepojiť s reálnymi skúsenosťami pri zbere vedeckých dát, ale aj s komunikáciou v cudzom jazyku s vedcami z Francúzska,“ hovorí Ivana Poláčková zo Živice.

Aplikácia rozpoznáva rastliny na základe fotografie a zhromažďuje dáta o rastlinách a ich výskyte po celom svete. V aplikácii je zhromaždených už takmer 25 000 druhov rastlín, vrátane inváznych a úžitkových druhov.

Študenti mapovanie rastlín na vybraných lokalitách vzali ako výzvu aj počas zimy a ich bádanie prinieslo nielen reálne výsledky do globálnej databázy dát o biodiverzite rastlín GBIF, z ktorej čerpajú vedci z celého sveta, ale ako sami povedali, prinieslo im aj možnosť zmysluplného vzdelávania a kontaktu s prírodou v náročnom období koronakrízy.

„Naše prvé výpravy do terénu začali už v zimnom období a vtedy sme sa zamerali hlavne na identifikáciu drevín podľa kôry. Našou hlavnou úlohou boli nájsť a identifikovať invázne druhy rastlín v oblasti Pečnianskeho lesa. To sa nám aj podarilo. Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská tu tvoria súvislý porast, ktorý vytláča ostatné domáce rastliny,“ dopĺňajú študenti z Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave.

Okrem inváznych druhov rastlín sa študentom podarilo objaviť aj rastliny chránené a endemické. O svoje objavy sa školy podelili formou videí, komixov a posterov.

Viac informácií o projekte Hurá von s Pl@ntNetom, jeho výstupoch, ale aj 1. časť online vzdelávacieho videa nájdete na HuraVon.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *