Kategórie
Tlačové správy

Najväčší eko-program Zelená škola otvára nový ročník

Príležitosť kompletne zmeniť spôsob výučby a životy žiakov majú teraz ďalší pedagógovia.

Zelená škola

Inšpirujú žiakov a tí následne komunity, v ktorých žijú. Pedagógovia zapojení do programu Zelená škola, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, učia inak už na 230 školách. Robíme, čo učíme – také je motto, ktoré sa snažia napĺňať tým, že o problémoch životného prostredia nielen učia, ale spolu so žiakmi zavádzajú do škôl praktické zmeny na zníženie ekologickej stopy. Spolu napríklad kompostujú, separujú odpad, pestujú plodiny. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) Živica pripomína dôležitosť vzdelávania v ekologickom duchu už od škôlkarských rokov. Program je určený pre materské, základné, stredné aj špeciálne školy vo všetkých regiónoch Slovenska.

„Cieľom je učiť inak a to predovšetkým osobným príkladom. Zelená škola preto nie je o žiadnom memorovaní, snaží sa o prepojenie vyučovania s denným životom a zapojenie všetkých, ktorí sa v škole pohybujú, teda okrem žiakov a pedagógov aj školníkov, upratovačky, či kuchárky,“ vysvetľuje jedinečnosť programu jeho manažérka Zuzana Gallayová.

Zelená škola učí deti, ako žiť v súlade s prírodou a byť šetrné k zdrojom, ktoré nám Zem ponúka. Odborníci totiž už roky upozorňujú na to, že náš súčasný životný štýl je neudržateľný a je potrebné kompletne zmeniť spôsob nášho fungovania. Škola prihlásená do programu si vždy vyberie prioritnú tému, ktorej sa bude najbližšie dva roky venovať: Odpady, Energia, Voda, Potraviny, Doprava a ovzdušie, Zeleň a ochrana prírody alebo Zelené obstarávanie a úradovanie. Deti sa potom vlastnou prácou, aktivitami a skúsenosťami učia, čo je pre prírodu dobré a čo jej naopak výrazne škodí. Školy zapojené v programe majú na konte mnoho úspechov, niektoré dokonca zmenili život celých komunít.

„Napríklad na Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani pri zavádzaní triedenia a minimalizácie odpadu žiaci z kolégia pátrali, kde končí vyseparovaný odpad. Zistili nedostatky na zbernom dvore, nakrútili reportáž, stretli sa s primátorom, informovali ho a požiadali o nápravu, ku ktorej došlo,“ približuje Zuzana Gallayová.

Ďalšia škola spoluprácou s kuchárkami znížila množstvo potravinového odpadu, iná zastavila zbytočný únik vody, viaceré chovajú na školských pozemkoch včely.

Súkromná základná škola Nová Dubnica je v programe Zelená škola od samého začiatku v roku 2004. Aj pred tým sa venovali environmentálnej výchove, no až zapojením sa do Zelenej školy zistili, že je lepšie viac zapájať žiakov.

„Cez Zelenú školu sa k nám dostalo neformálne vzdelávanie, jeho metódy, viac spolupráce, rovesníckej práce, zábavy, ale aj kritického myslenia. Zelená škola nás nikdy nesklamala. Školenia boli vždy na vysokej úrovni,“ vraví riaditeľka školy Jana Kramárová.

Dodáva, že v škole sa postupne zapojili do všetkých siedmich tém Zelenej školy a každá z nich žiakov i pedagógov posunula.

„Cez tému Potraviny sa deti zblížili s paniami kuchárkami. Trvalo máme veľmi nízky odpad z kuchyne. Aktuálne sa v okolí školy stavia a ešte sa dlho bude, chceme nadstaviť budovu a mať tak väčší priestor na skvalitnenie práce. Takže okolie pripomína skôr mesačnú krajinu. Už teraz sa tešíme, ako sa po stavebných úpravách vrhneme na záhradu. Za najlepší výsledok považujeme, keď vidíme, že sú naše deti citlivé k prírode, k problémom v našom okolí, ale i vo svete a najmä, keď vedia aktívne priložiť ruku k dielu,“ dodáva Jana Kramárová.

Zelená škola je súčasťou najväčšieho envirovýchovno-vzdelávacieho programu na svete, ktorý pod názvom Ecoschools funguje vo vyše 70 krajinách sveta. Ovplyvnil už 20 miliónov žiakov! Teraz sa k nim môžu pridať noví aj na Slovensku. Aktuálne prebieha prihlasovanie do 17. ročníka programu v školskom roku 2021/2022. Registrovať sa môžu záujemcovia on-line do 30. 6. 2021 cez www.zelenaskola.sk.

„Prihlásené školy získajú metodické materiály, učiteľky a učitelia absolvujú sériu vzdelávacích praktických seminárov a každú školu na cestách jej premeny sprevádza členka tímu Zelenej školy. Po uplynutí dvoch rokov školu navštívia hodnotitelia a v nezávislých rozhovoroch so žiakmi, učiteľmi, vedením školy, rodičmi, nepedagogickým personálom a pod. zhodnotia, či škola splnila podmienky na získanie medzinárodného certifikátu,“ uzatvára Zuzana Gallayová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *