Kategórie
Tlačové správy

Na podporu regiónov bude o 247 miliónov eur viac

Prioritami sú doprava, školstvo, kultúra a zeleň.

Slovenské regióny sa dočkajú výraznejšej pomoci vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU. Ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová predstavila prioritné oblasti, kam budú milióny eur navyše smerovať.

„Je to dobrá správa pre slovenské regióny. Z európskeho protikrízového balíka REACT-EU dostane Slovensko 780 miliónov eur a výrazná časť z týchto peňazí bude smerovať práve do regiónov. Vďaka navýšeniu regionálneho programu IROP budeme môcť financovať nové aktivity. Investovať budeme najmä do oblastí, ktoré výrazne poznačila pandémia,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová, ktorej rezort program riadi.

Pre tento rok bude IROP po revízii navýšený o 195 miliónov eur a v roku 2022 o takmer 52 miliónov eur. Návrh, kam chce Slovensko investovať, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odoslalo tento týždeň do Európskej komisie.

„Tieto peniaze navyše použijeme na budovanie zelenej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti budov, ekologickú dopravu, vzdelávanie a podporu kultúry v regiónoch,“ ozrejmila ministerka Remišová.

Prioritné oblasti investícií pre IROP po revízii sú:

  • podpora verejnej a ekologickej dopravy
  • podpora kultúrnej infraštruktúry a jej materiálneho vybavenia
  • znižovanie energetickej náročnosti budov (zatepľovanie)
  • modernizácia stredných odborných škôl, vrátane vybavenia učební
  • navýšenie kapacít základných škôl
  • budovanie zelenej infraštruktúry v mestách
  • posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia

V rámci novej prioritnej osi programu s názvom REACT-EU budú v lete vyhlásené výzvy v objeme približne 151 miliónov eur.

„Podporíme základné školy v Bratislavskom kraji, ktorý dlhodobo čelí akútnemu nedostatku miest pre nových žiakov a pomôžeme tiež stredným školám v rámci Banskobystrického kraja. Počas leta budú vyhlásené ďalšie výzvy so zameraním na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, na verejnú osobnú dopravu, cyklodopravu a predprojektovú prípravu. Ide všetko o aktivity, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k lepšiemu životu v regiónoch,“ ozrejmila ministerka Remišová.

Zo zostatkovej alokácie IROP plánuje MIRRI SR vyhlásiť ďalšie výzvy so zacielením na podporu budovania sociálnych služieb, budovania materských a stredných odborných škôl. Neskôr budú vyhlásené výzvy na podporu budovania a obnovu cestnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a cyklotrás.

Viac informácií o plánovaných výzvach nájdete na stránke www.mpsr.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *