Kategórie
Tlačové správy

Technológie budúcnosti zmenia spôsob, akým používame jazyk

Vedci a vedkyne predpokladajú, že technologický pokrok v blízkej budúcnosti prinesie dobu, v ktorej budú komunikačné zariadenia priamo integrované do našich zmyslov. Hardvér sa presunie z našich rúk do našich očí a uší, inteligentné okuliare a slúchadlá budú schopné preložiť slová inej osoby, akoby s nami hovorila priamo v našom jazyku. Nastane éra „človek-stroj“, v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Na túto dobu sa pripravujú aj odborníci a odborníčky z oblasti informatiky a jazykovedy z 52 krajín, ktorí skúmajú, ako tieto zmeny ovplyvnia komunikáciu ľudí s technológiami budúcnosti.

Výskumníci a výskumníčky z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Ústavu informatiky SAV a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú slovenskými zástupcami v novovytvorenej medzinárodnej sieti odborníkov LITHME (Language in the Human-Machine Era – Jazyk v ére človek-stroj).

„Táto sieť vedkýň a vedcov z celého sveta sa snaží preklenúť priepasť medzi lingvistami a odborníkmi na technológie, takže tí prví môžu ťažiť z lepšej technologickej predvídavosti a tí druhí z lepšieho porozumenia potenciálnych jazykových a spoločenských dôsledkov vznikajúcich technológií,“ vysvetlil iniciátor a vedúci výskumnej siete LITHME Dave Sayers z Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku.

„Mne osobne táto spolupráca prináša možnosť zoznámiť sa s najaktuálnejšími jazykovými technológiami, ich tvorcami a zapojiť náš výskum do európskeho kontextu,“ priblížila Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Ako prvý významný krok vydali otvorenú prognostickú správu s názvom „Úsvit éry človek-stroj“, ktorej spoluautorom je aj Štefan Beňuš z FF UKF v Nitre a Ústavu Informatiky SAV. Popisujú v nej súčasný stav a pravdepodobné budúce trajektórie rôznych jazykových technológií pre písané, hovorené, haptické a posunkové formy jazyka. Publikácia je určená aj pre tvorcov politík a širokú verejnosť. Správa objasňuje aj kritické otázky, ako je nerovnosť prístupu k technológiám, súkromie, bezpečnosť a nové formy podvodov a kriminality.

„V spolupráci s kolegami z rôznych krajín sa v sieti LITHME zaoberáme otázkami čo budú technologické zmeny znamenať pre budúcu komunikáciu ľudí s technológiami, ktoré ešte len prídu. Ovplyvnia spôsob, akým sa učíme cudzie jazyky, prekladáme texty alebo spôsob, akým píšeme a interpretujeme zákony? Mohla by vysoká závislosť od jazykových technológií v reálnom čase zmeniť štruktúru jazyka? Môže z dlhodobého hľadiska vývoj rozhraní mozog-stroj dopĺňať alebo dokonca nahrádzať ľudský jazyk?“ doplnila jazykovedkyňa.

Na základe súčasného a predpokladaného vývoja technológií odborníci načrtli dve bezprostredné zmeny v ľudskej komunikácii: komunikácia sprostredkovaná technológiami a rozprávanie sa priamo s technológiami. Výskumníci vysvetľujú, že v praxi to môže znamenať, že zariadenia, ktoré nosíme na sebe alebo so sebou, sa budú aktívne zúčastňovať na našich rozhovoroch. Upozorňujú tiež, že v blízkej budúcnosti sa už nebudeme na mobilné telefóny pozerať, informácie sa budú objavovať pred našimi očami na malých okuliaroch. Inteligentné slúchadlá nám budú sprostredkovávať automatické preklady cudzích jazykov, budeme sa rozprávať s realistickými postavami vo virtuálnej realite, chatboti budú pripravení na zložitejšie rozhovory a diskusie s nami.

Štvorročný projekt je financovaný z prostriedkov Európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky (COST Action). Začal sa v októbri 2020 a v súčasnosti má zástupcov zo všetkých členských štátov EÚ a z ďalších 25 krajín zo všetkých kontinentov sveta.

Správa „Úsvit éry človek-stroj“ je dostupná na stránke University of Jyväskylä.

Zdroj: LITHME
Zdroj: LITHME.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *