Kategórie
Tlačové správy

Živnostník verzus zamestnanec

V horúcej diskusii o zdanení živnostníkov zaznelo veľa anekdotických argumentov o dovolenke, gastrolístkoch či odstupnom. Chýbal však hlbší pohľad do samotnej ekonomickej podstaty rozdielu medzi živnostníkom a zamestnancom.

Preto sme pripravili stručnú publikáciu s názvom Živnostník verzus zamestnanec.

Konštatujeme v nej, že odmena živnostníka má dve ekonomické zložky – podnikateľskú odmenu (zisk) a odmenu za prácu. Preto nemá zmysel porovnávať zdanenie týchto dvoch činností.

Zastavujeme sa aj pri paušálnych nákladoch. Tie sú uznaním toho, že existujú aj zákonom a reguláciami ťažko uchopiteľné náklady. Je tu aj byrokratický argument. Paušálne výdavky zjednodušujú podnikanie, uľahčujú ľuďom vstup do sveta podnikania. Pri porovnaní s Českou republikou má slovenský živnostník už dnes náročnejšie podmienky.

V závere konštatujeme, že výška daňového zaťaženia živnostníkov je politickým rozhodnutím. V ekonómii však platí, že čo viac zdaním, toho bude menej. Na Slovensku nemáme problém nízko zdanených živnostníkov, ale vysoko zdanených zamestnancov. Slovenské verejné financie nemajú problém na strane príjmov (za ostatných 10 rokov narástli z 20 na 33 miliárd eur) ale na strane výdavkov.

Publikácia je voľne dostupná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *