Kategórie
Tlačové správy

Kompletný očkovací cyklus pri vakcínach

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje.

COVID-19

Kompletný očkovací cyklus pri vakcínach Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna a Vaxzevria pozostáva z dvoch rovnakých dávok, medzi ktorými je časový odstup. Na Slovensku to je:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 28 dní
COVID-19 Vaccine Moderna – 28 dní
Vaxzevria (AstraZeneca) – 10 až 12 týždňov

Správne načasovanie druhej dávky je veľmi dôležité, pretože ľudské telo si imunitu vytvára postupne. Z klinických štúdií vyplýva, že vakcína Vaxzevria vykazuje pri odstupe 12 týždňov medzi 1. a 2. druhou dávkou vyššiu účinnosť, ako pri podaní druhej dávky do 6 týždňov.

Každý liek či vakcína má nežiaduce účinky, ktoré sa však nemusia vyskytnúť u každého. Pri mRNA vakcínach – Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna boli pozorované častejšie a intenzívnejšie nežiaduce reakcie po podaní druhej dávky. Naopak, po vakcíne Vaxzevria boli po druhej dávke nežiaduce reakcie pozorované menej často a sú menej intenzívne.

Na vytvorenie dostatočnej imunity sa podanie druhej dávky vakcíny odporúča každému. Výnimku tvorí skupina ľudí, ktorým sa po podaní očkovacej látky rozvinula závažná alergická reakcia – anafylaktický šok. Takáto reakcia sa najčastejšie dostaví do 15 minút po podaní vakcíny.

Očkovanie sa neodporúča v prípade prebiehajúceho akútneho infekčného ochorenia, s teplotou nad 38 °C. Ak druhú dávku nemôžete dostať v určenom termíne, odporúča sa, aby ste ju dostali v čo najkratšom možnom čase. Očkovací cyklus nemusíte znova opakovať od začiatku.

Ak ste medzi prvou a druhou dávkou prekonali ochorenie COVID-19, v očkovacom cykle môžete pokračovať po 7 dňoch od ukončenia bezpríznakového priebehu ochorenia a po 14 dňoch od ukončenia ochorenia s príznakmi.

Veľmi často dostávame otázky o kombinovaní dávok jednotlivých vakcín. Momentálne však neexistuje dostatok údajov, na základe ktorých by bolo možné vyvodiť jednoznačné stanovisko o bezpečnosti a účinnosti takéhoto postupu. Kombinovanie dávok vakcín sa skúma v rámci špecializovaných klinických štúdií, výsledky ktorých by mali byť k dispozícii v priebehu týždňov až mesiacov.

Pozri: ŠÚKL.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *