Kategórie
Tlačové správy

O podporu zo 459 miliónov € z Fondu na spravodlivú transformáciu sa uchádza už 349 projektov

Záujem ukazuje, že Slovensko má silný inovačný a transformačný potenciál.

O podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je obrovský záujem. Až 349 projektových zámerov sa prihlásilo do otvorenej nezáväznej výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Cieľom je na hornej Nitre a v ďalších priemyselných regiónoch zmierniť dopady transformačných zmien, ktoré nastanú po uzatvorení prevádzok produkujúcich veľké množstvo emisií skleníkových plynov.

„Fakt, že už teraz máme prihlásených 349 projektových zámerov, je veľký úspech. Vďaka tomu môžeme včas identifikovať strategické projekty, ktoré hornej Nitre a ďalším priemyselným regiónom prinesú nové možnosti pre rozvoj miestnej ekonomiky, čistejšie životné prostredie, moderné služby a lepšie platené pracovné miesta. Záujem zo strany predkladateľov je jasným znamením, že regióny si uvedomujú výzvy, ktoré pred nimi stoja a chcú aktívne napomôcť zmenám. Vysoký počet predložených projektových zámerov je tiež dôkazom dobrej spolupráce a komunikácie medzi regiónmi a naším ministerstvom,“ vyhlásila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

V novom programovom období dostane Slovensko z EÚ do nového Fondu na spravodlivú transformáciu 459 miliónov eur. Tieto financie budú určené na riešenie dôsledkov transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry a ďalších znečistených území v Košickom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.

Najviac projektových zámerov – až 147 v celkovej výške 1,8 miliardy eur – bolo predložených pre región hornej Nitry, kde sa v roku 2023 skončí ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky. Ďalej nasleduje Košický kraj (92 projektov), Banskobystrický kraj (62 projektov) a Bratislavský kraj (48 projektov). Celková suma predložených projektov dosiahla výšku 6 miliárd eur. Cieľom výzvy je predbežne identifikovať potenciálne projekty, ktoré môžu byť podporené po spustení Fondu na spravodlivú transformáciu na prelome rokov 2022/2023.

„Výsledky prvého kola výzvy ukazujú, že investičné potreby regiónov ďaleko presahujú možnosti Fondu na spravodlivú transformáciu. Preto bude kľúčové nastaviť správne kritériá pre predbežný výber najkvalitnejších projektov. Naším cieľom je priniesť do regiónov, ktoré si nesú vážne environmentálne záťaže z minulosti také riešenia, ktoré ľuďom prinesú pracovné miesta s pridanou hodnotou a lepší život v zdravej krajine,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Nezáväzná online výzva zostáva aj po uzavretí prvého hodnotiaceho kola stále otvorená. Žiadatelia, ktorí sa chcú ešte do tejto výzvy zapojiť, môžu svoje projektové zámery predložiť prostredníctvom online formulára. Pri jeho vypĺňaní treba postupovať podľa návodu, ktorý je uvedený v Príručke pre predkladateľa projektového zámeru. Žiadateľ predkladá online formulár výhradne elektronicky (prostredníctvom webového rozhrania) a bez akýchkoľvek príloh.

Online výzva je spolu s podpornou dokumentáciou uverejnená na stránke: www.mirri.gov.sk.

Čo je Fond na spravodlivú transformáciu:

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, a preto pristupuje k útlmu využívania fosílnych palív, vrátane zatvárania uhoľných baní. To má zásadné dopady na životy ľudí a miestnu ekonomiku, ktoré má zmierniť práve nový finančný nástroj – Fond na spravodlivú transformáciu. Slovensko môže z fondu čerpať 459 miliónov eur.

Fond spolu s Plánom spravodlivej transformácie riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj na informatizácie SR. Podpora sa týka oblastí:

  • Tvorba pracovných miest a rekvalifikácia pre nové ekonomické sektory budúcnosti
  • Veda, výskum a inovácie
  • Obnoviteľné zdroje energie a čistá energia
  • Podpora malých a stredných podnikov pri tvorbe nových hospodárskych príležitostí
  • Sociálne veci a zdravotníctvo
  • Cestovný ruch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *