Kategórie
Humanizmus

V sobotu 8. mája si pripomíname Svetový deň pre spravodlivý obchod

Každý rok druhú májovú sobotu si pripomíname Svetový deň pre fair trade, ktorý je venovaný podpore spravodlivého obchodu. Ten dáva príležitosť pestovateľom, remeselníkom a zamestnancom v krajinách tzv. globálneho Juhu (Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky) uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

„Realita je však taká, že napríklad celá domácnosť pestovateľa kakaa v Pobreží Slonoviny si teraz za deň zarobí priemerne len 6,5 eura, takže napríklad čokoládu by si sami mohli dopriať len veľmi ťažko, aj keby u nich bola dostupná,“ pripomína Hana Malíková, riaditeľka neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko.

Odhaduje sa, že na kakaových plantážach v západnej Afrike sú nútené pracovať viac 2 milióny detí.

Vláda Pobrežia Slonoviny navyše nedávno oznámila, že sa na nasledujúcich šesť mesiacov zníži cena kakaa vykupovaného od pestovateľov o 25 %. Organizácia Fairtrade International preto vyzvala Európsku komisiu, aby sa v nariadení o náležitej kontrole ľudských práv pre sektor kakaa a čokolády v EÚ zaviazala uznať dôstojný príjem.

„Pestovatelia z družstiev s certifikáciou Fairtrade budú za predané kakaové bôby v tomto období dostávať zaručenú minimálnu fairtradovú cenu, pretože vládou stanovená cena klesla pod jej úroveň. Za podmienok Fairtrade však, bohužiaľ, predajú len časť svojej produkcie, pretože dopyt po kakau s etickou certifikáciou stále ešte nie je dostatočný,“ pripomína Hana Malíková.

Navyše, pestovatelia z necertifikovaných družstiev záchrannú sieť v podobe minimálnej výkupnej ceny nemajú.

Pestovateľka kakaa Dah Oho z družstva ECAKOOG. Foto: (Fairtrade, Christoph Köstlin.)
Pestovateľka kakaa Dah Oho z družstva ECAKOOG. Foto: (Fairtrade, Christoph Köstlin.)
Pestovateľ kakaa (Pobrežie Slonoviny). Foto: (Fairtrade CZ, Stanislav Komínek.)
Pestovateľ kakaa (Pobrežie Slonoviny). Foto: (Fairtrade CZ, Stanislav Komínek.)

Okrem minimálnej výkupnej ceny 2 400 $ za tonu kakaových bôbov (ktorá je teraz o 13 % vyššia než výkupné ceny stanovené vládou v Pobreží Slonoviny) dostávajú fairtradové družstvá (nielen v západnej Afrike) príplatok vo výške 240 $ za tonu, ktorý môžu investovať do zvyšovania efektivity pestovania a do rozvoja komunít, napríklad do budovanie škôl, zdrojov pitnej vody, dopravnej infraštruktúry alebo zdravotnej starostlivosti.

Pestovatelia na globálnom Juhu teraz čelia nielen nízkym výkupným cenám a klimatickej zmene, ale navyše aj pandémii COVID-19. Navzdory pokračujúcej pandémii pestovatelia naďalej pracujú, aby vyrobili potraviny a nápoje, ktoré denne nakupujeme, a snažia sa pri tom dodržiavať bezpečnosť a zároveň sa vyrovnať s pokrytím narastajúcich výrobných nákladov. Fairtrade ich v tom aj naďalej podporuje. V minulom roku sme celosvetovo prostredníctvom niekoľkých partnerov zaistili viac než 15 miliónov eur na pomoc v boji s pandémiou aj na podporu opätovného naštartovania ich podnikania.

Svetový deň spravodlivého obchodu sa vo svete slávi rôznymi spôsobmi. Jednou z možností sú Férové raňajky, ktoré mávajú podobu komunitného pikniku. Ľudia sa na podporu pestovateľov stretávajú v parkoch, záhradách či na námestiach a spoločne so svojimi známymi a susedmi vychutnávajú lokálne a fairtradové dobroty. Na Slovensku organizovalo Fairtrade Česko a Slovensko Férové raňajky prvýkrát v roku 2020. Kvôli pandémii sa v roku 2020 presunuli Férové raňajky do domáceho prostredia. Tento rok sa konajú na výlete v prírode.

Hlavné benefity zapojenia pestovateľov do systému Fairtrade:

  • Dostávajú spravodlivo zaplatené a deti môžu posielať do školy (detská a otrocká práca je v certifikovaných družstvách zakázaná).
  • Demokraticky a spoločne rozhodujú o bonusovom fairtradovom príplatku.
  • V roku 2019 predstavoval fairtradový príplatok pre 1,7 milióna farmárov celkovo 190 miliónov €, priemerne teda 118 000 € na zapojené družstvo. V Pobreží Slonoviny a Ghane 220 000 pestovateľov rozhodovalo o 25 miliónoch €.
  • Sú zapojení do spolurozhodovania o celom nastavení systému Fairtrade, na výročných valných zhromaždeniach organizácie majú 50 % volebných hlasov.
  • Dbajú na dodržiavanie ľudských práv a vytvárajú protidiskriminačné programy.
  • Výbory pre nerovnosti mužov a žien zaisťujú, aby sa pracovníčky na farme nebáli ozvať, čo sa týka problémov diskriminácie, mzdovej nerovnosti alebo sexuálneho obťažovania.
  • Pestujú šetrne k životnému prostrediu a posilňujú svoju odolnosť proti globálnym zmenám klímy.
  • Expertné a praktické poradenstvo pomáha družstvám zavádzať ekologické fairtradové štandardy zahrňujúce zákaz odlesňovania, redukciu uhlíkovej stopy a ochranu biodiverzity.

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka Fairtrade

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy nastavené medzinárodnou organizáciou Fairtrade International. Zákazníkov informuje o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie. Nákupom výrobkov s označením FAIRTRADE tak zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v krajinách globálneho Juhu (takzvaných rozvojových krajinách). Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia zapojení do systému Fairtrade ešte fairtradový príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a svojich komunít, a to na základe demokratického rozhodovania členov komunity.


Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., je platformou organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú etikou obchodu, globálnym rozvojom, udržateľnou spotrebou, ochranou životného prostredia a ľudských práv.

Už od roku 2004 pracujeme na zvyšovaní informovanosti o princípoch a zmysle systému Fairtrade. V Českej republike a na Slovensku zastupujeme globálnu organizáciu Fairtrade International, sme garantom vysokej kvality a dôveryhodnosti ochrannej známky FAIRTRADE®. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobkami a podporou uvedomelej spotreby pomáhame k tomu, aby sa fairtradové výrobky v čo najvyššej miere dostávali do obchodnej siete v ČR a na Slovensku. Viac na Fairtrade-slovensko.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *