Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. Záleží nám na tom, aby ste mali možnosť aktívne sa zapájať do diania vo vašich obciach a mestách, preto zahajujeme už 5. ročník obľúbeného nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí.

COOP

Ciele programu

Naším zámerom je umožniť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové areály a detské ihriská. Podporujeme výsadbu a udržiavanie zelene, ochranu životného prostredia, propagáciu slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov, budovanie turistických trás a cyklotrás.

Kto môže požiadať o grant

Orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie.

Výška finančného grantu: 6 000 €

Typy podporovaných aktivít

 • Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.
 • Grilovacie altánky a prístrešky
 • Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
 • Výstavba autobusových zastávok
 • Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí
 • Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
 • Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia
 • Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
 • Podpora lokálnych športových klubov
 • Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
 • Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

Podávanie žiadostí o grant

Podávanie žiadostí o grant bude prebiehať elektronicky cez online formulár umiestnený na tejto stránke. Podanie žiadosti o grant bude prístupné počas dvoch mesiacov v termíne do 31. 3. 2021.

Výber postupujúcich a hlasovanie

 • Do výberu žiadateľov o grant postúpia len tie projekty, ktoré spadajú medzi vymenované podporované aktivity.
 • Podmienkou pre zaradenie žiadosti o grant do výberu za región je podanie minimálne 3 rôznych žiadostí o grant (3 rôznych projektov) za jednu obec/mesto.
 • Projekty spadajúce pod jednu obec môže podať jedna alebo aj viac organizácií pôsobiacich v danej obci.
 • Záverečný výber obce postupujúcej do finálneho hlasovania je v kompetencii regionálnej COOP Jednoty.
 • Obyvatelia obce hlasujú za favorizovaný projekt v dohodnutej predajni COOP Jednota vhodením žetónov do urny.
 • Projekt musí byť zrealizovaný a výdavky preukázané najneskôr do 1 roku od prijatia finančného grantu na účet organizácie žiadajúcej o grant.

Dokumenty na stiahnutie

Na vyplnenie online formulára odporúčame použiť najnovšiu verziu prehliadača Google Chrome, Firefox, prípadne Microsoft Edge.

Registrovať žiadosť o grant

COOP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *