Kategórie
Tlačové správy

Dobrá správa pre kultúru

Ministerkám Remišovej a Milanovej sa podarilo uvoľniť zablokované platby vo výške 109 miliónov eur.

Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa darí zásadným spôsobom naprávať chyby po predošlej vláde v eurofondoch. Oceňuje to aj Európska komisia, ktorá na základe opatrení prijatých vicepremiérkou Veronikou Remišovou zrušila varovanie adresované Slovensku v súvislosti s Integrovaným regionálnym operačným programom (IROP). Vďaka spolupráci ministerstva investícií (MIRRI SR) spolu s ministerstvom kultúry (MK SR) sa tak z európskych zdrojov odblokovalo takmer 109 miliónov eur na podporu zamestnanosti v kultúre. Informovala o tom ministerka Remišová spolu so svojou kolegyňou z rezortu kultúry Natáliou Milanovou.

IROP je hlavným eurofondovým nástrojom pre podporu regiónov. Pôvodne patril pod ministerstvo pôdohospodárstva, ale od 1. októbra 2020 ho riadi MIRRI SR.

„Odblokovanie takmer 109 miliónov eur na už schválené projekty je dobrou správou. Kultúra a kreatívny priemysel patria medzi odvetvia, ktoré pandémia zasiahla najviac a v ohrození je živobytie tisícov ľudí. Práve preto potrebujeme aj z európskych zdrojov financovať také projekty, ktoré napomôžu vzniku nových pracovných miest a udržaniu zamestnanosti,“ uviedla vicepremiérka Remišová, ktorá upozornila, že regionálny program IROP mal za bývalých vlád veľmi vážne problémy, pre ktoré Slovensko už prišlo o desiatky miliónov eur.

„Do konca roka 2018 Slovensko z tohto programu stratilo 39 miliónov eur len preto, že ich skrátka nedokázalo vyčerpať. Z 1,7 miliardy eur, ktoré sme dostali na roky 2014 – 2020 bolo do nástupu novej vlády v marci minulého roka vyčerpaných len 22 %,“ zdôraznila ministerka investícií a regionálneho rozvoja.

„Po nástupe novej vlády sme sľúbili, že zabojujeme o každé jedno euro z eurofondov, ktoré pomôže zlepšiť život ľudí na Slovensku. A sľuby plníme.“

Ešte v roku 2018 prešiel IROP systémovým auditom. Ten odhalil závažné nedostatky v oblasti systému riadenia a kontroly na úrovni riadiaceho orgánu, ako aj na úrovni jedného zo sprostredkovateľských orgánov – Ministerstva kultúry SR. Oblasť podpory kultúry z regionálneho programu patrila dlhodobo k najproblematickejším. Európska komisia 12. februára 2019 zaslala Slovensku varovný list, v ktorom požadovala vykonať viaceré nápravné opatrenia:

  • zlepšiť postupy a kvalitu overovania pri verejnom obstarávaní
  • na základe toho vykonať opätovné kontroly vybraných verejných obstarávaní
  • zlepšiť výber projektov v rámci prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
  • zaviesť účinné opatrenia proti podvodom s ohľadom na špecifické riziká IROP v procese výberu uchádzačov, implementácie, overovania projektov, certifikácie a platieb

V rámci prioritnej osi 3 sa z programu IROP podporuje vytváranie podmienok pre udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ak by Slovensko chyby neodstránilo, Brusel by pre túto oblasť nepreplácal žiadne platby. Po nástupe novej vlády v marci 2020, a najmä po 1. októbri, kedy regionálny operačný program prešiel pod MIRRI SR, v ňom ministerstvo postupne zaviedlo zásadné zmeny a zlepšenia, vrátane krízového riadenia.

„V spolupráci s ministerstvom kultúry sme si posvietili tiež na prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – ktorej stav kritizovala Európska komisia. Okrem iného sme preškolili zamestnancov a odborných hodnotiteľov, opätovne boli overené viaceré verejné obstarávania, prehodnotili sme žiadosti o nenávratný finančný príspevok, určili riziká podvodov,“ vymenovala ministerka Remišová.

Na základe prijatých opatrení Európska komisia v januári 2021 zaslala list, v ktorom konštatuje, že podmienky na zrušenie varovania sú splnené. Zrušením varovania sa Slovenskej republike umožní predkladať žiadosti o platbu na EK za prioritnú os 3 regionálneho programu.

„Ako ministerstvo kultúry avizovalo koncom minulého roka, odblokované finančné prostriedky idú na už dokončenú výzvu pre kreatívne centrá. K dnešnému dňu je pre tento účel zazmluvnených vyše 74 miliónov eur. Vybudovanie siedmich kreatívnych centier je dobrou správou pre kultúrny a kreatívny priemysel v regiónoch,“ uviedla ministerka Natália Milanová s tým, že centrá vytvoria zázemie pre činnosť umelcov.

Ďalších 35 miliónov eur ide na podporu mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Spolu ide o 260 projektov v oblastiach vizuálneho umenia, audiovízie, dizajnu a módneho priemyslu, tradičnej remeselnej výroby, architektúry, dizajnu a pod. V rámci projektov výzva umožňuje nákup moderného technologického vybavenia, rekonštrukciu priestorov ako aj podporu samotnej kreatívnej tvorby a výroby.

„Výsledkom týchto projektov bude zvýšenie zamestnanosti v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V súčasnosti intenzívne hľadáme ďalšie možnosti, akým spôsobom podporiť podnikateľov v tejto oblasti,“ dodala ministerka Milanová.

„Podarilo sa nám odstrániť ďalší z problémov v eurofondoch, ktoré sme zdedili po našich predchodcoch. Spravíme všetko preto, aby Slovensko z regionálneho programu už neprišlo ani o euro. Pokračujeme v upratovaní v eurofondoch, pripravili sme tiež nový zákon, vďaka ktorému bude čerpanie jednoduchšie, rýchlejšie, transparentné a bez korupcie,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *