Kategórie
Tlačové správy

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v roku 2020 zraniteľné skupiny i vzdelávanie sumou 1,7 milióna eur

  • Trištvrte milióna na podporu ľudí so znevýhodnením
  • Špeciálna pomoc počas pandémie v hodnote 241-tisíc eur pre najohrozenejšie skupinú
  • 484 podporených projektov na celom Slovensku
Nadácia Volkswagen Slovakia

Do pomoci ľuďom so znevýhodnením, do inovatívneho prístupu k vzdelávaniu, podpory miestnych komunít a rozvoja tretieho sektora vložila Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) v roku 2020 1 702 436 eur. Z toho v reakcii na pandémiu koronavírusu smerovalo vyše štvrť milióna eur na špeciálnu pomoc ohrozeným skupinám. Počas 12 rokov existencie Nadácia VW SK rozdelila už takmer 9 miliónov eur.

„Uplynulý rok bol poznačený celosvetovou pandémiou koronavírusu a zvýšenou potrebou pomoci. Veľmi nás teší, že sme v týchto náročných časoch dokázali zachovať naše grantové programy, ktoré predstavujú pre stovky organizácií nenahraditeľný systém podpory. Nadácia zároveň pružne zareagovala na prvú i druhú vlnu pandémie a poskytla špeciálnu pomoc vo výške 241-tisíc eur pre tých najohrozenejších,“ uviedol Sebastian Krapoth, predseda Správnej rady Nadácie VW SK a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť.

Špeciálna podpora smerovala do centier pre deti a rodiny, domovov sociálnych služieb a do rodín s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS). Financie boli použité napríklad na zakúpenie ochranných pomôcok pre domovy seniorov a sociálnych služieb i na vybavenie terénnych pracovníkov a dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža. Až 19 centier pre deti a rodiny si mohlo vďaka podpore v celkovej sume 90-tis. eur upraviť svoje priestory tak, aby umožnili dištančné vzdelávanie i bezpečné a podnetné trávenie voľného času, keď prišlo k obmedzeniu dovtedy bežných aktivít. Pomoc vo výške 60-tis. eur zase zabezpečila pokračovanie potrebných terapií pre deti s PAS.

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia VW SK spustila aj projekt Rúška pomoci, v rámci ktorého podporila sumou 50-tis. eur chránené dielne, aby dokázali udržať pracovné miesta. Na jar ušili a rozdistribuovali viac ako 30-tis. rúšok pre ohrozené skupiny.

„V rámci tejto podpory sme sa zamerali na ‚neviditeľné skupiny‘, často stojace mimo hlavného záujmu či pozornosti verejnosti, pre ktoré však pandémia a s ňou spojené zmeny predstavovali zvýšené ohrozenie,“ dopĺňa Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie VW SK so zameraním na oblasť podpory ľudí so znevýhodnením.

Inovatívny prístup k vzdelávaniu a pomocné ruky pre ľudí so znevýhodnením

Zároveň sa Nadácia VW SK v roku 2020 zamerala predovšetkým na pomoc ľuďom so znevýhodnením a v tejto oblasti rozdelila 514 361 eur. Podporila napríklad vodičské kurzy pre mladých ľudí z centier pre deti a rodiny, voľnočasové aktivity pre klientov krízových centier, rôzne formy terapií a služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra. K tejto službe v súčasnosti nemá prístup až alarmujúcich 93 % rodín s deťmi so znevýhodnením, pre ktoré je včasná intervencia absolútne kľúčová.

Ďalšou prioritou bola podpora inovatívneho vzdelávania v nemeckom jazyku.

„Zapájanie moderných online a zážitkových prvkov do výučby cudzieho jazyka predstavuje nesmierny potenciál, ako podporiť rozvoj detí a mladých ľudí. Zvolený prístup je pritom využiteľný aj ako príklad dobrej praxe pre ďalšie učebné predmety. Pri výbere podporených projektov bolo pre nás dôležité, aby sme zachytili všetky vekové stupne vzdelávania od najmladších detí v materských školách až po študentov vysokých škôl,“ vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Výška podpory v roku 2020 predstavovala 291 952 eur. Súčasťou projektu Chcem (sa) učiť nemčinu je aj samostatná línia venovaná podpore budúcich pedagógov.

2 tony materiálnej pomoci, 4 autá a 12 hodín inšpirácie

Počas uplynulého roka Nadácia VW SK zrealizovala aj ďalšie formy pomoci:

  • V materiálnej zbierke zamestnanci vyzbierali 2 310 kg oblečenia, hračiek, drogérie a elektroniky pre seniorov, ľudí bez domova a rodiny so sociálnym znevýhodnením.
  • 4 centrám pre deti a rodiny venovala nadácia automobil Volkswagen up!
  • Tradičnú konferenciu zameranú na rozvoj tretieho sektora nahradila Nadácia VW SK sériou webinárov #INšpirujSaONline, do ktorej sa zapojilo viac ako 600 účastníkov a 19 pozvaných odborných hostí

Podpora zamestnancov a ich regionálnych projektov

„Dlhodobo je pre nás dôležitá aj podpora angažovanosti zamestnancov Volkswagen Slovakia v oblasti spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva. V roku 2020 sme na základe ich odporúčaní prerozdelili 224-tisíc eur, vďaka ktorým sme pomohli v regiónoch spoločne realizovať mnohé prínosné projekty,“ uviedol Boris Michalík, správca Nadácie VW SK.

Okrem toho Nadácia VW SK poskytla pomoc aj zamestnancom a ich rodinám, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.


O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už trinásty rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy. Svoju pomoc vo významnej miere orientuje aj na oblasť znevýhodnených a deti v núdzi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *