Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k situácii Inštitútu vzdelávacej politiky na MŠVVaŠ SR

Slovenská komora učiteľov s veľkým znepokojením prijala správu o odchode špičkových expertov a analytikov z ministerstva školstva.

Tento stav napätia vnímame už od začiatku nástupu nového vedenia ministerstva. Bohužiaľ, ani nové vedenie MŠVVaŠ SR nezmenilo doterajšiu kultúru fungovania. Dôležité funkcie, oddelenia a organizácie sú obsadzované svojvoľne a mocensky bez verejných výberových konaní, transparentných kritérií a garancie odbornosti. Zdieľame presvedčenie, že Inštitút vzdelávacej politiky bol od nástupu nového ministra pretransformovaný tak, aby to priviedlo expertov k odchodu. Správy, ktoré čítame o internom fungovaní ministerstva nás rozhodne neprekvapujú. Absentuje spolupráca s vonkajším svetom, veci sa robia za zatvorenými dverami, mnohí kvalitní ľudia odchádzajú. Lojálnosť a poslušnosť je opäť kľúčovou hodnotou fungovania. Aj novely zákonov, ktoré boli nedávno zverejnené, sú odrazom neparticipatívnej a mocenskej politiky. Neboli dodržané ani základné legislatívne procesy vlády SR o participatívnej príprave legislatívnych predpisov.

Chceme vyjadriť podporu a poďakovanie bývalému riaditeľovi pánovi Rehúšovi a jeho tímu za veľmi kvalitnú prácu a dlhoročnú spoluprácu, ktorú sme s obdivom sledovali v náročných časoch predošlej i terajšej vlády. Tento krok považujeme za ďalšie fatálne zlyhanie a požadujeme od ministra, aby urobil okamžitú nápravu tohto žalostného stavu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *